TKP HEADLINE

สถานีรถไฟ


     สถานีรถไฟกาญจนบุรี (Kanchanaburi Railway Station) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 117.04 กิโลเมตร เป็นสถานีรถไฟชั้น 2 ของทางรถไฟสายใต้ อยู่ระหว่าง สถานีรถไฟท่าเรือน้อย และ สถานีรถไฟวังเย็น ใช้สัญญาณแบบหางปลา ตัวย่อของสถานีคือ กญ.

อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand