TKP HEADLINE

อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


                    วันที่ 28 มกราคม 2533 ได้พระราชทานพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ กปร. ณ อาคารชัยพัฒนา ในสวนจิตรลดา ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในเขตจังหวัดต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี โดยให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพิน อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand