TKP HEADLINE

งานไม้เดคูพาจ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีนโยบายให้กศน.ตำบลจัดการเรียนรู้ช่างพื้นฐาน (ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ฯลฯ) โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานไม้พื้นฐาน กศน.ตำบลบางโฉลง จึงได้จัดโครงการช่างไม้เบื้องต้นขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านช่างต่าง ๆ สามารถนำไปความรู้ไปใช้ในครัวเรือนได้และพัฒนาไปประกอบอาชีพได้ อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand