TKP HEADLINE

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบางปลา

  การปกครองระบอบประชาธิปไตย หัวใจอยู่ที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตย ทุกคนต้องการให้การเมืองดี เพราะถ้าการเมืองดีชีวิตเราก็ดีขึ้น และผู้ที่จะทำให้การเมืองดีขึ้น ก็คือ ประชาชน ดังนั้น ประชาชนจึงต้องสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง นำการเมืองให้ดีขึ้นด้วยประชาชนเอง อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand