TKP HEADLINE

หอชมเมืองปากน้ำ

อาคารพิพิธภัณฑ์เด็กเมืองสมุทรปราการ   แนวคิดการออกแบบพิพิธภัณฑ์เด็ก เน้นการออกแบบที่มีสีสันสดใส ทันสมัย ให้เด็กและเยาวชน มีความรู้สึกเหมือนกำลังเข้าชม “สวนสนุกแห่งการเรียนรู้” เป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในลักษณะสาระบันเทิง พร้อมทั้งกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กและเยาวชน อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand