TKP HEADLINE

นวดแผนไทย

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและสร้างรายได้ ปัญหาพื้นฐานในเรื่องสุขภาพอย่างหนึ่งของมนุษย์อย่างหนึ่งคือ การปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายวิธีการแก้ไขจะใช้วิธีการนวดซึ่งเริ่มมาจากการช่วยเหลือกันเองในครอบครัวมีการใช้ศอก เข่าและเท้านวดให้แก่กันหรือนวดตนเองเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand