TKP HEADLINE

บายศรีปากชาม

การฝึกอาชีพการทำบายศรีปากชาม ชุมชน40ตารางวาสายบี กศน.ตำบลบางเสาธง จัดฝึกอาชีพให้กับชุมชน การทำบายศรีปากชามเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในวันที่ 23- 29 มิถุนายน 2561  มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 11 คน โดยมีนางสาวพเยาว์  ประเสริฐปาน เป็นวิทยากร อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand