TKP HEADLINE

วัดหนองกรับวัดหนองกรับเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดระยอง เริ่มสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๘ โดยพระอธิการคล้าย เจ้าอาวาสรูปแรก เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นในที่ดินที่ทายกทายิกาช่วยกันสร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้น ในเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่  ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๓๓๒ พระอธิการคล้าย พร้อมด้วยชาวบ้านเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสมที่จะสร้างเป็นวัดถาวรสืบไป เนื่องจากมีลำคลองใหญ่อยู่ใกล้วัด เป็นการสะดวกในการคมนาคมทางน้ำ นายม่อง นางซ้อน ประดับผล ราษฎรในท้องถิ่นมีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินของตนที่อยู่ติดกับวัดเพิ่มอีก ๓ ไร่เศษ ทำให้มีที่ดินเป็นธรณีสงฆ์ในขณะนี้ ๖ ไร่เศษ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้มีขึ้นตามลำดับ

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand