TKP HEADLINE

กะปิ

กะปิบ้านทุ่งต้นเลียบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกลุ่มอาชีพสตรีบ้านทุ่งต้นเลียบเห็นว่าทุกครัวเรือนในหมู่บ้านล้วนแล้วแต่มีการบริโภคกะปิโดยใช้เป็นเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร หลาย ๆ ครัวเรือนมีการทาบริโภคเองโดยได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บางครัวเรือนก็หาซื้อมาไว้รับประทาน อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand