TKP HEADLINE

ธรรมราชานุสรณ์สถาน


จากแรงศรัทธา ทำให้ผู้จัดสร้างเกิดแรงบันดาลใจ เมื่อชีวิตดำเนินมาจนประสบความสำเร็จ จึงได้จัดสร้างและอัชเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา มาประดิษฐ์สถาน ณ ธรรมราชานุสรณ์สถานแห่งนี้โดยมุ่งหวังให้เป็นสาธารณประโยชน์แต่สาธารณชน ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand