TKP HEADLINE

กศน.ตำบลหัวทุ่ง แหล่งเรียนรู้ที่ 3

กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชตวัน
– ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชตวัน หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 054 –       581713 , 086–1871917
– ร้านจำหน่ายในหมู่บ้านใกล้เคียง หมู่ที่ 3 บ้านหัวทุ่ง ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
– ร้านบ้านประนอม บ้านไผ่ล้อมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
– ร้านกาญจนา บ้านปิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
– ร้านจันทร์หอม บ้านหัวตะกล้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
– ร้านกิมหลั่น บ้านปิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
– ร้านเพื่อน – แพง ตรงข้ามวัดพระธาตุศรีดอนคำ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
– ร้านอำพรผ้าไทย ตำบลแม่ป้าก ถนนสายลอง –วังชิ้น บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
– ร้านค้าที่ส่งไปจำหน่ายในต่างจังหวัด เช่น จังหวัดสุโขทัย / ลำปาง / เชียงใหม่ / กรุงเทพ ฯ
อ่านต่อ

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand