TKP HEADLINE

กศน.ตำบลแม่ยางร้อง วัดบุญภาค

วัดบุญภาคสร้างเมื่อ พ.ศ. 2451 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522 ปัจจุบัน วัดบุญภาคตั้งอยู่บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 5 บ้านบุญภาค ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เมื่อ พ.ศ. 2450 มีนายรอด ลือโลก นายแจ ลือโลก และนายจา ลือโลก ได้อพยพครอบครัวมาจากบ้านเหมืองหม้อ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มาจับจองที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นป่ารกที่ราบกว้าง แล้วตั้งบ้านเรือนกันขึ้น เพราะเห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ต่อมาชาวบ้านจากหลายตำบล ได้อพยพมาจับจองที่ตั้งครอบครัวอยู่ด้วยหลายครอบครัว เช่น อพยพมาจากตำบลเหมืองหม้อ ตำบลแม่หล่าย ตำบลบ้านถิ่นและตำบลเวียงทอง อำเภอเมืองแพร่ เป็นต้น ขณะนั้น ณ ที่แห่งนี้ มีครอบครัวอยู่ประมาณ ๓๐ หลังคาเรือน ได้แต่งตั้งนายคำ วันร้อง เป็นผู้ใหญ่บ้านและได้ปรึกษาหารือกันตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นชื่อว่า "หมู่บ้านแม่ยางร้อง" สาเหตุที่ตั้งชื่อนี้เพราะหมู่บ้านแห่งนี้ได้อาศัยลำห้วยหรือร่องน้ำ คือ ห้วยแม่ยางน้อยซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านตั้งแต่เหนือจดใต้ ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน (ภาษาคำเมืองเหนือ "ร้อง" แปลว่า "ร่องน้ำ" ) จึงตกลงตั้งชื่อว่า "บ้านแม่ยางร้อง" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ชาวบ้านได้พาจับจองที่ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่เศษ จัดตั้งวัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในหมู่บ้านเมื่อปรึกษาหารือและตกลงกันเรียบร้อยก็ได้พากันปรับสถานที่ แล้วช่วยกันปลูกกุฏิไม้มุงด้วยหญ้าคาขึ้นหลังหนึ่ง ปลูกศาลาสำหรับทำบุญชั่วคราวขึ้นอีกหลังหนึ่ง เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ได้นิมนต์ พระยศ จากวัดป่าแดงอำเภอเมืองแพร่ มาจำพรรษา เพื่อโปรดศรัทธาในหมู่บ้าน และได้มีเจ้าอาวาสอีกหลายรูป จนกระทั่งถึงวันที่ 6 มีนาคม 2499 จึงได้พร้อมใจกันย้ายวัดออกมาสร้างใหม่ติดกับทางหลวงและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบุญภาคและได้นิมนต์ พระทิพย์ อหึสโก ซึ่งขณะนั้นท่านกำลังช่วยเป็นครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรมให้กับพระกิตติชัยวัฒน์ ณ วัดแม่ยางตาล คณะศรัทธาได้ร่วมกันบูรณะพัฒนาวัดให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด พระทิพย์ได้รับ แต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ คือ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะอำเภอร้องกวาง ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสุนทรธรรมสาร จนกระทั่งท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕๓๖ และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อเดือนมีนาคม 2538 พ.ศ. 2537- 2540 พระรุ่ง ปภสฺสโร ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ได้ร่วมกับคณะศรัทธาสร้างรูปเหมือนของพระครูสุนทรธรรมสาร (ทิพย์ อหึสโก) เพื่อให้คณะศรัทธาญาติโยมได้สักการะบูชา ต่อมา พ.ศ. 2540 พระอธิการรุ่ง ได้ย้ายกลับไปจำพรรษาที่วัดแม่ยางยวง ต่อมามีเจ้าอาวาสคือ พระอธิการชาติ จนฺทธมฺโม ซึ่งมรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2444 และพระอธิการชูชาติสติสมฺปนฺโนทำหน้าที่แทนและท่านได้ขอย้ายไปจำวัดที่วัดแม่ยางกวาว จนกระทั้งปัจจุบันนี้ พระปลัดถนอม ฐานวุฒฑฺโฒ เป็นเจ้าอาวาสวัดบุญภาค


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand