TKP HEADLINE

ศศช.บ้านครกหนานทา การทำไม้กวาดดอกหญ้า

การทำไม้กวาดดอกหญ้า

การจักสาน การทำไม้กวาดดอกหญ้า
บ้านครกหนานทา จัดกิจกรรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า จากวัสดุในท้องถ่ิ่น ได้แก่ ดอกหญ้า (ก๋ง) มีเป็นจำนวนมากในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
มีคนต่างพื้นที่เข้ามาตัดไปขายและรับซื้อดอกหญ้าจากชาวบ้านในราคาค่อนข้างต่ำ ทางกลุ่มได้รวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้การทำไม้ดอกหญ้า ซึ่งเป็นของใช้ในครัวเรือนที่ทุกหลังคาเรือนจำเป็นต้องใช้ และมีวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มได้ฝึกทักษะในการทำไม้กวาดดอกหญ้า สมาชิกบางคนสามารถนำความรู้และพัฒนาทักษะการทำไม้กวาดดอกหญ้า เป็นอาชีพเสริม ทำไม้กวาดดอกหญ้าจำหน่ายในชุมชน และทำให้ลูกหลานในต่างจังหวัดนำไปใช้ได้
ผู้เขียน / ภาพ โดย อัจจิมา วรรณเลิศShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand