TKP HEADLINE

กศน.ตำบลน้ำเลา วัดน้ำเลา


วัดบ้านบุญแจ่ม


บ้านบุญแจ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ หมู่บ้านเล็กเรียงรายอยู่สองฝั่งแม่น้ำคำปอง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ประมาณ 25 กิโลเมตร บ้านบุญแจ่ม ชื่อเดิมว่า "บ้านห้วยแจ้” หรือ "แช่” เพราะลักษณะการตั้งหมู่บ้านใกล้ห้วยแจ้ ต่อมามีราษฎรอพยพเข้าไปจับจองตั้งบ้านเรือนอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำแม่คำปอง หมู่บ้านห้วยแจ้เดิมจึงได้ย้ายเข้ามาสมทบ ต่อมามีการตั้งชื่อวัดว่าวัดบุญแจ่ม ชื่อหมู่บ้านจึงถูกเรียกตามชื่อวัดจนถึงปัจจุบัน

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand