TKP HEADLINE

กศน.ตำบลบ้านเวียง การทำแหนม


ความเป็นมาของการเป็นกลุ่มอาชีพทำแหนม จากที่ได้มีการสำรวจความต้องการอาชีพของคนในชุมชน ในเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นั้น ได้มีการออกความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านเวียงหมู่ที่ 3 บ้านเวียงใต้ ตำบลบ้านเวียงว่าต้องการอาชีพเสริมในเรื่องของการถนอมอาหาร สามารถเก็บไว้กินได้นาน คนในชุมชนมีความสนใจที่จะเรียนอาชีพการทำแหนม และหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนสนับสนุน คือพัฒนาสังคมชุมชนจัดสรรงบประมาณมาให้กลุ่มผู้สนใจได้ทำอาชีพการทำแหนม และกศน.ตำบลบ้านเวียง ที่ได้จัดสรรหาวิทยากรผู้รู้มาสอนอาชีพระยะสั้นให้กับคนในชุมชนเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้มาพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นกว่าเดิม เกิดการสร้างกลุ่มที่เข้มแข็ง มีการจัดสรรงบประมาณ การทำบัญชีรับ-จ่าย ทำให้ มีเงินหมุนเวียนเข้ากลุ่ม สมาชิกกลุ่มมีรายได้ จนถึงทุกวันนี้

กลุ่มอาชีพ: การทำแหนมหมู บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สนใจสามารถติดต่อได้ที่ : นางศรีวรรณ สวนป่า ประธานกลุ่ม โทร 087-1884134
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มอาชีกลุ่มอาชีพ: การทำแหนมหมู บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
สนใจสามารถติดต่อได้ที่ : นางศรีวรรณ สวนป่า ประธานกลุ่ม โทร 087-1884134พ: การทำแหนมหมู บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
สนใจสามารถติดต่อได้ที่ : นางศรีวรรณ สวนป่า ประธานกลุ่ม โทร 087-1884134

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand