TKP HEADLINE

กศน.ตำบลบ้านเวียง ประเพณีกิ๋นสลาก

วัฒนธรรมประเพณีกิ๋นสลาก

ประเพณีทำบุญกิ๋นสลาก เป็นประเพณีที่ชาวภาคเหนือ ได้รับการสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาแต่ครั้งโบราณกาล ตรงกับการทำบุญสลากภัตของชาวไทยภาคกลาง และประเพณี "ทิ้งกระจาด" ของชาวจีน ประเพณีดังกล่าวได้รับการเรียกขานแตก ต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น "ตานก๋วยสลาก" "กิ๋นข้าวสลาก" หรือ "ตานสลาก" สำหรับจังหวัดแพร่ เรียกว่า "กิ๋นสลาก" ระยะเวลา การจัดงาน โดยปกติตามประเพณีนิยมมักจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ เดือน 10 ใต้ (ภาคเหนือนับเวลาเร็วกว่าภาค กลางไป 2 เดือน) ถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือนเกี๋ยงเหนือ เดือน 12 ใต้ (เดือนเกี๋ยง คือ เดือนอ้ายหรือเดือนที่ 1) คือภายในเวลา 45 วัน สถานที่จัดวัดบ้านเวียงสันทราย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังวัดแพร่ จะจัดขึ้นทุกปีของวันออกพรรษา และเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเป็น 100 ปี

การเต้นบาสโลบของกลุ่มแม่บ้านในพิธีกิ๋นสลาก


บุคลากรของ กศน.อำเภอร้องกวางไปร่วมประเพณีกิ๋นสลากที่

วัดบ้านเวียงสันทราย


คนในชุมชนนำสลากของแต่ละบ้านมาร่วมกันที่วัดบ้านเวียงสันทราย


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand