TKP HEADLINE

กศน.อำเภอลองจัด โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด


วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นางมีนา กิติชานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ นางลัดดาวัลย์ กาศสนุก ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย ผู้อำนายการ กศน.อำเภอลองได้นิเทศ ติดตามงาน โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ตลาดร้อยปี วัดศรีดอนคำอำเภอลอง พร้อมทั้งได้ให้แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาอันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนชาวอำเภอลองต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand