TKP HEADLINE

ศศช.บ้านห้วยฮ่อมล่าง ประเพณีปีใหม่ม้งบ้านห้วยฮ่อมพัฒนา

ประเพณีปีใหม่ม้งบ้านห้วยฮ่อมพัฒนา

บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา หมู่ 13 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) ที่ห่างไกลความความเจริญ การคมนาคมเข้าหมู่บ้านเป็นไปด้วยความลำบาก ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี หรือด้านวัตถุนิยมเข้ามา มีบทบาทมากขึ้นทำให้วิถีชีวิตชาวเขาในพื้นที่บ้านห้วยฮ่อมพัฒนาเปลี่ยนไป สังเกตได้จากวัฒนธรรมการแต่งกายตามยุคสมัย การดำเนินวิถีชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสังคมเหมือนคนพื้นราบ โดยเฉพาะในกลุ่ม วันรุ่น หนุ่ม สาว ไม่ค่อยใส่ใจวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่มีมาแต่ตั้งดั้งเดิมหากไม่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว วัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามนั้นคงต้องเลือนหายไป
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยฮ่อม จึงร่วมกับผู้อาวุโส ผู้นำ และคณะกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีดีงามของชนเผ่าม้ง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในเทศกาลปีใหม่ จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชนเผ่าม้ง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ ชาวบ้านได้อนุรักษ์หวงแหนวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชนเผ่าให้ความเรื่องทักษะชีวิต และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนเป็นการบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลายทั่วถึง บริการด้านแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตมีนิสัยรักการอ่านอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง และประชาสัมพันธ์ งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร้องกวาง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน
ประเพณีปีใหม่(Noj peb caug.)
ความเป็นมา
ของประเพณีปีใหม่ สืบเนื่องมาจากการทำมาหากินโดยปกติเอง การทำมาหากินของพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จะมุ่งทำงานตลอดปีโดยไม่มีการหยุดพักผ่อน จะมีเวลาว่างงาน ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เล็กน้อย เพราะเป็นปลายฤดูฝน เข้าสู่ฤดูร้อน และเป็นเวลาสิ้นสุดของปี 1 รอบพอดี คนเฒ่าคนแก่เขาจึงได้จัดให้มีการกินปีใหม่ในช่วงนี้ คือจะถือว่า ปีเก่าสิ้นสุดลง ในแรม 15 ค่ำเดือน 12 ทางจันทรคติ และวันขึ้น 1 ค่ำของเดือน 1 หรือเดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นประจำทุกปีไป จุดมุ่งหมายก็เผื่อเป็นการพักผ่อน เพื่อพบปะ สังสรรค์กัน ในหมู่ผู้หลักผู้ใหญ่ ส่วนหนุ่ม ๆ สาว ๆ จะไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือต่างหมู่บ้าน หรือเล่นโยนลูกช่วง ตีลูกช่วงสนุกสนานกันในหมู่บ้านก็ได้ อ่านเพิ่มเติม
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand