TKP HEADLINE

กศน.ตำบลห้วยอ้อ วัดศรีดอนคำ

ประวัติและความเป็นมาของวัดศรีดอนคำ

            วัดศรีดอนคำ  เป็นวัดราษฎร์  ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  เลขที่  ๑ หมู่ที่  ๗  บ้านดอนทราย  ถนนจรูญลองรัฐ  ตำบลห้วยอ้อ 

อำเภอลอง  จังหวัดแพร่  พื้นที่  ๑๑ ไร่  ๒ งาน ๑๖๙ ตารางวา  วัดนี้สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๑๖๙  ภายในมีพระสังฆะราจ๊ะเจ้าเมืองแพร่  เป็นประธาน

ภายนอกมีเจ้าเมืองนครเป็นประธาน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  พ.ศ.  ๒๔๗๗
อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand