TKP HEADLINE

ศศช.บ้านครกหนานทา กลุ่มประดิษฐ์ของชำร่วยชาวเขาเผ่าม้ง

กลุ่มประดิษฐ์ของชำร่วยชาวเขาเผ่าม้ง


ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านครกหนานทา ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ได้แก่ การทำกระเป๋า พวงกุญแจ ยางรัดผมชาวเขา เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน ที่ว่างจากการประกอบอาชีพ ว่างจากการเรียนในช่วงปิดภาคเรียน มาเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน ที่มีความถนัดในการประดิษฐ์ อาศัยการออกแบบจากกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น ในการประดิษฐ์ของใช้ เพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ และทำเป็นอาชีพเสริม ตลอดจนร่วมอนุรักษ์งานหัตถกรรมชนเผ่าให้คงอยู่กับสตรีม้งต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น
ผู้เขียน/ภาพ โดย อัจจิมา วรรณเลิศShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand