TKP HEADLINE

กศน.ตำบลหัวทุ่ง ศาสนสถาน วัดเวตวัน


วัดเชตวัน เดิมชื่อ วัดนาหมาโก้ง สร้างเมื่อ พ.ศ.2415 มีครูบาวงศ์ บ้านดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พาสร้างและเป็นเจ้าอาวาส ศรัทธาผู้คิดริเริ่มสร้าง มีพ่อเฒ่ารอด พ่อเฒ่าไชยา ปู่น้อยมณีวรรณ์ เป็นต้น
การตั้งชื่อว่า วัดเชตวัน พระครูญาณวิลาส (ครูบานันตา) วัดแม่ป้าก เป็นเจ้าคณะอำเภอ เป็นผู้ตั้งชื่อให้ ในสมัยนั้น มีครูบาจันต๊ะ เป็นเจ้าอาวาส

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand