TKP HEADLINE

การขยายพันธุ์พืช


ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 นายประพันธ์ ดอกแก้ว ครูอาสาสมัครฯ เปิดกลุ่มวิชาการขยายพันธุ์พืช ๔๐ ชั่วโมง ได้แก่ต้นมะม่วงหิมพานต์ ต้นผักหวาน ต้นไผ่ซาง พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจุลลินทรีย์สังเคราะห์แสง การทำกับดักผีเสื้อกลางคืน ที่ทำลายพืชทางการเกษตร ของชาวตำบลทุ่งแล้ง และให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการขายออนไลน์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลทุ่งแล้ง อ.ลอง

อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand