TKP HEADLINE

การตั้งชื่อไฟล์งานเพื่อส่งเข้าประกวด

 


1.สมมุติว่าไฟล์เอกสาร Word นี้ชื่อว่า "วัดร่องเสือเต้น อีกหนึ่งความงามของศิลปะแห่งเมืองเชียงราย.docx"

2.เป็น เรื่องใน กลุ่ม แหล่งท่องเที่ยวชุมชน รหัสกลุ่มเนื้อหา คือ 04

3.ครูผู้ส่งเป็นครูสังกัด กศน.จังหวัดลำปาง
เว็บไซต์ TKP ลำปาง คือ https://252lampang.blogspot.com

4.การตั้งชื่อจะใช้เงื่อนไขคือ
รหัสกลุ่มเนื้อหา(ตัวเลข 2 ตัว)+รหัสเลข 3 ตัวหน้าของเว็บ TKP จังหวัด+ชื่อเรื่อง

ผลที่ได้คือ
04-252-วัดร่องเสือเต้น อีกหนึ่งความงามของศิลปะแห่งเมืองเชียงราย.docx

ช่องทางการส่ง
จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวันที่  16 สิงหาคม 2564
หรือ สำนักงาน กศน. จังหวัดจะดำเนินการทำ Google Forms เพื่อรวบรวมไว้ก่อน ก็ได้

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand