TKP HEADLINE

หลักการเทคนิคการนำเสนอ


ฐานะที่ท่านเป็นครู หรืออยู่ในแวดวงของการศึกษา เชื่อได้ว่าท่านต่างก็ผ่านกระบวนการถ่ายทอดหรือที่เรียกว่า การ Presentation มาเกือบทุกคน ทั้งสถานะของ ผู้รับฟัง (ผู้ร่วมงาน) หรือผู้เรียนรู้ บางท่านได้รับ (บังคับให้ทำ) หน้าที่ ผู้นำเสนอ มีทั้งที่ประสบผลสำเร็จ หรือสร้างความรู้สึกไม่ดีต่อท่านในฐานะผู้นำเสนอ หรือแม้กระทั่งผู้รับฟัง สำหรับเอกสารบทความพิเศษฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการบรรยาย เทคนิคการนำเสนอและการบรรยายสรุป

ศึกษาเพิ่มเติม mediathailand-presentation.blogspot.com/

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand