TKP HEADLINE

กระยาสาทรกล้วย

กระยาสาทรกล้วย


            อีกหนึ่งความอร่อยของตำบลหนองมะโมง กระยาสารท (/กระยาสาด/) เป็นขนมไทย ทำจากถั่ว งา ข้าวคั่ว และน้ำตาล มักทำกันมากในช่วงสารทไทย แรม 15 ค่ำ ปลายเดือน 10 และบางท้องถิ่นนิยมรับประทานกับกล้วยไข่ มีกล่าวถึงในนิราศเดือนว่า ขนมกระยาสารทเป็นขนมโบราณ มีความพิเศษตรงที่เป็นขนมสำหรับงานบุญประเพณีของไทย เรียกได้ว่าเป็นขนมที่มีประเพณี และวันเวลาเป็นของตัวเองชัดเจนมากเลยทีเดียว จนอาจจะทำให้หลายคนนึกสงสัยขึ้นมาได้ ว่าทำไมขนมกระยาสาทรหอมหวานที่เป็นแพเหนียว ๆ นี้ จึงมีความสำคัญมากเสียจนต้องจัดพิธีทำบุญด้วยขนมกระยาสารทเป็นอาหารที่ทำใน ฤดูสารท

 กระยาสารทนี้เนื่องมาจาก ข้าวมธุปายาส ซึ่งเป็นอาหารอินเดียใช้ข้าว น้ำตาล น้ำนม ผสมกัน ซึ่งนางสุชาดาหุงถวายพระพุทธเจ้าส่วนผสมของกระยาสารทไทยมีข้าวตอก ข้าวเม่า ถั่วลิสง งาคั่วให้สุกเสียก่อน แล้วนำมากวนกับน้ำอ้อยกวนให้เหนียวกรอบเกาะกันเป็นปึก จะทำเป็นกรอบเป็นก้อนหรือตัดเป็นชิ้นๆ เก็บไว้ได้นานทำจากพืชผลแรกได้กระยาสารทเป็นของหวานจัด โดยมากจะกินกับกล้วยไข่สุกทำถวายพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว กระยาสารทกำหนดทรงบาตรที่วิเศษ ในการพระราชพิธีสารทนี้ตกทอดกันมานาน 


         สืบเนื่องจาก ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลหนองมะโมง มีการดำเนินงานในด้านเกษตรธรรมชาติ คือ การทำไร่นาสวนผสม ปลูกผักปลอดสารพิษ และมีผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการภายในศูนย์ คือ * เชื้อราบิวเวอเรีย * ฮอร์โมนไข่ * จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง * ยาฆ่าแมลงปลอดสารพิษ *ปุ๋ยจานด่วน เป็นต้น ซึ่งทาง กศน.ตำบลหนองมะโมง ได้มีการส่งเสริมและสนับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ อย่างต่อเนื่อง การดำเนินของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ จะมีสมาชิกกลุ่มเข้ามาเรียนรู้ภายในศูนย์ แล้วนำความรู้ไปต่อยอดใช้ในครัวเรือนของตนเอง แต่เนื่องจากปีนี้เกิดสภาวะภัยแล้งจึงทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเกษตรไม่ได้ผลผลิต ทางสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันคิดหารายได้อื่นเสริม แล้วแนวคิดว่าทางสมาชิกกลุ่มทุกครัวเรือนมีกล้วยที่ปลูกไว้เกือบทุกบ้าน มีความเห็นที่จะทำกระยาสารทกล้วยขึ้น ทางประธานกลุ่มและสมาชิกได้มาประสานขอการสนับสนุนในการเรียนรู้การทำกระยาสารทกล้วย เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ผ่านทางนางสาวพรทิพย์ อินทร์งาม ครู กศน.ตำบลหนองมะโมง กศน.อำเภอหนองมะโมง โดยนางสาววิราภรณ์ ชะม้อย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองมะโมง ได้เล็งเห็นความสำคัญและได้อนุมัติโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 6 ชั่วโมง ทุกคนร่วมกันคิดค้นลองผิดลองถูกในการทำกระยารทกล้วย จนได้สูตรการกระยารทกล้วยที่อร่อยหอมหวานน่ารับประทานที่ไม่เหมือนใคร 


ตำแหน่งทีตั้ง : ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลหนองมะโมง หมู่ 5 บ้านดอนใหญ่ ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวักชัยนาท 
การเดินทาง : ถนนสายหนองมะโมง ไป ดอนใหญ่ ระยะทางจาก กศน.อำเภอหนองมะโมง ประมาณ 5 กิโลเมตร 
ผู้เขียนและรวบรวมข้อมูล : นางสาวพรทิพย์ อินทร์งามShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand