TKP HEADLINE

งานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด

 งานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด


"วันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด” มีกิจกรรมการประกวดขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ และแห่บั้งไฟ พร้อมนางรำ และมีตลาดผลไม้รวมทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีเมืองปากคาด ณ อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

โดยภายในงานมีจัดขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยขบวนกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดบึงกาฬ ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ หนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูทำนา 
อำเภอปากคาด ตั้งอยู่ติดแม่น้ำโขง อยู่ตรงข้ามภูเขาควายในเขต สปป.ลาว ซึ่งมีอากาศดีมีความชื้นและเย็นเหมาะสมต่อการปลูกไม้ผลได้ดี เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง สับปะรด กล้วย น้อยหน่า ซึ่งรสชาติที่ได้ไม่น้อยหน้าผลไม้จากจังหวัดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการปลูกข้าวและยางพาราซึ่งเป็นอาชีพหลัก สร้างเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ดีจากการจำหน่ายผลิตผลหรือผลไม้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP มาแสดงและจำหน่ายพร้อมผลไม้ที่เกษตรกรเก็บมาเองจากสวนนำมาขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ราคาถูก รสชาติอร่อย ตลอดงาน 
บุญบั้งไฟ เป็นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน นิยมทำกันในเดือน 6 หรือเดือน 7 อันเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การทำนา ตกกล้า หว่าน ไถ เพื่อเป็นการบูชาแถนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เหมือนกับการแห่นางแมวของคนภาคกลาง
มีตำนานเล่าขานมานาน จากนิทานพื้นบ้านเรื่อง ผาแดงนางไอ่ เรื่อง พระยาคันคาก ล้วนแต่กล่าวถึงการจุดบั้งไฟเพื่อให้แถน (เทวดา) ได้บันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล ถือเป็นประเพณีอันสำคัญที่จะละเลยมิได้ เพราะมีความเชื่อว่า หากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติแก่ผู้คนในชุมชน งานบุญบั้งไฟเป็นงานใหญ่ ลงทุนสูง การจัดงานจะต้องเป็นไปตามการตัดสินใจของชุมชน หากปีใดเศรษฐกิจในชุมชนฝืดเคืองอาจจะต้องงดจัดงาน


การจุดบั้งไฟเพื่อบูชาเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย หรือที่ชาวอีสานเรียกกันว่า       พญาแถน หรือ เทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง มีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตก ถูกต้องตามฤดูกาล และทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ การจุดบั้งไฟจึงเป็นการบูชาพญาแถนที่สถิตอยู่บนฟ้า เพื่อเป็นการขอฟ้าขอฝนให้ตกถูกต้องตามฤดูกาล ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี


“ฤดูกาลผันเปลี่ยนค้อยฝนยอยๆ สาดหน่ำๆ
หญ้างามๆ ป่งดั้วเขียวขั้วกลางท่งนา
มาเด้อลุงมาเด้อป้ามาโฮมกันเตรียมบุญใหญ่
บุญบั้งไฟไทบ้านบอกตำนานอีสานแก่น
ฮักแป่นแวนแหนพี่น้องมาโฮมต้อมส่อยเอาบุญ”
                 ที่มาคำผญา : ผู้บ่าวเมืองแสน

ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย นางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นางสาวพวงแก้ว ภูแล่นคู่
ข้อมูล TKP อ้างอิง https://sites.google.com/view/bk-pakkhat-56/%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0-%E0%B8%A7%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand