TKP HEADLINE

สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

 

เป็นสารที่เกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำเนิดศาสนาและศาสดาของศาสนาต่าง ๆ หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ การเผยแพร่ศาสนาความขัดแย้งในศาสนาการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขการฝึกจิตในแต่ละศาสนาการพัฒนาปัญญาในการแก้ไขปัญหาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมวัฒนธรรมประเพณีด้านภาษาการแต่งกายอาหารประเพณีสำคัญ ๆ ของประเทศ...อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand