เมื่อเดินไปหลังวัดเรื่อยๆเราจะได้สัมผัสกับวังมโนรา ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปลาตะเพียนและปลาพลวงเป็นจำนวนมาก เพราะบริเวณวังมโนราจะมีต้นไทร เมื่อลูกไทรสุกก็จะล่วงลงในน้ำเป็นอาหารให้กับปลาเหล่านี้ด้วยบรรยากาศที่ร่มเย็นใกล้กับแหล่งน้ำ และร่มไทร ทำให้ผู้ที่มา ความรู้สึกสบายตาเพลินใจ บริเวณวังมโนรานี้ ทำให้เราได้ระบบนิเวศ ได้เป็นอย่างดี วังมโนราห์ ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา การลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ
ด้านข้างวัดเมื่อเดินเข้าไปเรื่อยๆเราก็ต้องตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศของสะพานสายซึ่งเป็นสะพานลวดสลิง ที่ใช้เดินทางข้ามระหว่าง หมู่ที่ 1 บ้านนายาวไปยังหมู่ที่ 2 บ้านบางญวน เราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของแม่น้ำละอุ่นเป็นงานที่ใส่อยู่ เราจะมองเห็นเพียงและปลาพลวงแหวกว่าย สองฝั่งของแม่น้ำเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด เราจะได้สัมผัสความตื่นเต้น ในขณะเดินข้ามสะพานสาย พร้อมกับเก็บภาพ ในบรรยากาศที่แสนสวยงามท่ามกลางหุบเขา และมองเห็นแม่น้ำที่คดเคี้ยว ทำให้เกิดความสบายตาสบายใจ


ตำแหน่งที่ตั้ง : ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
การเดินทาง :ใช้เส้นทางเพชรเกษม – ละอุ่น เข้าไปประมาณ 25 กิโลเมตร


ข้อมูลเนื้อหา เขียนโดย นางสาวผุสดี คงชุ่ม