TKP HEADLINE

กระยาสาทรกล้วย อีกหนึ่งความอร่อยของตำบลหนองมะโมง

กระยาสาทรกล้วย อีกหนึ่งความอร่อยของตำบลหนองมะโมง


    กระยาสารท (/กระยาสาด/) เป็นขนมไทย ทำจากถั่ว งา ข้าวคั่ว และน้ำตาล มักทำกันมาก
ในช่วงสารทไทย แรม 15 ค่ำ ปลายเดือน 10 และบางท้องถิ่นนิยมรับประทานกับกล้วยไข่
มีกล่าวถึงในนิราศเดือนว่า ขนมกระยาสารทเป็นขนมโบราณ มีความพิเศษตรงที่เป็นขนม
สำหรับงานบุญประเพณีของไทยเรียกได้ว่าเป็นขนมที่มีประเพณี และวันเวลาเป็นของตัวเอง
ชัดเจนมากเลยทีเดียว จนอาจจะทำให้หลายคนนึกสงสัยขึ้นมาได้ ว่าทำไมขนมกระยาสาทร
หอมหวานที่เป็นแพเหนียว ๆ นี้ จึงมีความสำคัญมากเสียจนต้องจัดพิธีทำบุญด้วยขนมกระยาสารท

    เป็นอาหารที่ทำให้ฤดูสารท กระยาสารทนี้เนื่องมาจาก ข้าวมธุปายาส ซึ่งเป็นอาหารอินเดียใช้ข้าว น้ำตาล น้ำนม ผสมกัน ซึ่งนางสุชาดาหุงถวายพระพุทธเจ้าส่วนผสมของกระยาสารทไทยมีข้าวตอก ข้าวเม่า ถั่วลิสง งาคั่วให้สุกเสียก่อน แล้วนำมากวนกับน้ำอ้อยกวนให้เหนียวกรอบเกาะกันเป็นปึก
จะทำเป็นกรอบเป็นก้อนหรือตัดเป็นชิ้นๆ เก็บไว้ได้นานทำจากพืชผลแรกได้กระยาสารทเป็น
ของหวานจัด โดยมากจะกินกับกล้วยไข่สุกทำถวายพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
กระยาสารทกำหนดทรงบาตรที่วิเศษ ในการพระราชพิธีสารทนี้ตกทอดกันมานานสืบเนื่องจาก ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำ
ตำบลหนองมะโมง มีการดำเนินงานในด้านเกษตรธรรมชาติ คือ การทำไร่นาสวนผสม
ปลูกผักปลอดสารพิษ และมีผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการภายในศูนย์ คือ *เชื้อราบิวเวอเรีย*
ฮอร์โมนไข่*จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง*ยาฆ่าแมลงปลอดสารพิษ* ปุ๋ยจานด่วน เป็นต้น
ซึ่งทาง กศน.ตำบลหนองมะโมง ได้มีการส่งเสริมและสนับศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ อย่างต่อเนื่อง

    การดำเนินของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ จะมีสมาชิกกลุ่มเข้ามาเรียนรู้ภายในศูนย์แล้วนำความรู้ไปต่อยอดใช้ในครัวเรือนของตนเอง แต่เนื่องจากปีนี้เกิดสภาวะภัยแล้ง
จึงทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเกษตรไม่ได้ผลผลิต ทางสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันคิด
หารายได้อื่นเสริม แล้วแนวคิดว่าทางสมาชิกกลุ่มทุกครัวเรือนมีกล้วยที่ปลูกไว้เกือบทุกบ้าน
มีความเห็นที่จะทำกระยาสารทกล้วยขึ้น ทางประธานกลุ่มและสมาชิกได้มาประสาน
ขอการสนับสนุนในการเรียนรู้การทำกระยาสารทกล้วยเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่ม
และสมาชิกกลุ่มผ่านทางนางสาวพรทิพย์ อินทร์งาม ครู กศน.ตำบลหนองมะโมง
กศน.อำเภอหนองมะโมง โดย นางสาววิราภรณ์ ชะม้อย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองมะโมง
ได้เล็งเห็นความสำคัญและได้อนุมัติโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
จำนวน 6 ชั่วโมง ทุกคนร่วมกันคิดค้นลองผิดลองถูกในการทำกระยารทกล้วย
จนได้สูตรการกระยารทกล้วยที่อร่อยหอมหวานน่ารับประทานที่ไม่เหมือนใคร


ตำแหน่งทีตั้ง : ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลหนองมะโมง
หมู่ที่ 5 บ้านดอนใหญ่ ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวักชัยนาท

การเดินทาง : ถนนสายหนองมะโมง ไป ดอนใหญ่ ระยะทางจาก กศน.อำเภอหนองมะโมง

ประมาณ 5 กิโลเมตร

ผู้เขียนและรวบรวมข้อมูล : นางสาวพรทิพย์ อินทร์งาม


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand