TKP HEADLINE

ร้านกาแฟนาตาชม


ร้านกาแฟนาตาชม


 ร้านกาแฟกลางทุ่งนา ยังคงฮอตฮิตติกระแส ที่มีให้เห็นเกือบทุกจังหวัดไปซะแล้ว ไม่เว้นแต่จังหวัดเพชรบุรี ที่มีร้านกาแฟสไตล์บ้านทุ่ง ชื่อว่า นาตาชม คอฟฟี่ ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนากว้างใหญ่ มีสะพานไม้ทอดยาวกลางทุ่งนา กระท่อมริมนาข้าวให้ได้นั่งพักผ่อน นอกจากมีวิวเป็นนาข้าวเขียวขจีแล้ว ยังมีต้นตาลซึ่งเป็นต้นไม้เอกลักษณ์ของเพชรบุรีเป็นฉากหลังมุมถ่ายภาพนกระยางสีขาวที่สามารถพบเห็นทั่วไปได้ตามทุ่งนา กลายเป็นเสน่ห์ของร้านกาแฟกลางทุ่งในแบบเพชรบุรีสไตล์

นาตาชม คอฟฟี่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีมาเล็กน้อย ร้านตั้งอยู่ริมถนนชนบทติดทุ่งนา เมื่อมาถึงสามารถจอดรถไว้บริเวณข้างล่างหรืออาจจอดริมถนน ซึ่งมีที่จอดรถไม่มาก ภายในร้านมีมุมถ่ายภาพที่สวยงามหลายจุด เริ่มตั้งแต่ป้ายชื่อร้าน และสะพานข้ามไปยังห้องน้ำ ที่ยกสูงขึ้นมาเหนือสะพานไม้กลางทุ่งนา มุมแปลชิงช้า สำหรับนั่งถ่ายภาพเล่นๆ


ภาพโดย https://www.facebook.com/นาตาชมคอฟฟี่-เพชรบุรี-293821241239179

เนื้อหา/เรื่อง โดย https://www.paiduaykan.com/travel/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand