TKP HEADLINE

วัดควนชะลิก


ประวัติความเป็นมา

วัดควนชะลิกเป็นวัดที่เก่าแก่ที่่สุดของอำเภอหัวไทร มีเอกลักษณ์เป็นเนินเขาไม่สูงนัก มีเจดีย์อยู่ด้านบน ปัจจุบันได้บูรณะใหม่แล้ว การเดินขึ้นไปต้องเดินขึ้นมีเทปูนบันไดขึ้นถึงยอดมีหลายร้อยขั้นด้วยกัน วัดเป็นวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร ซึ่งมีโบสถ์ที่เป็นเอกลักษณืมากคือเป็นโบสถ์เปิดโล่ง มีประประทานประดิษฐานให้เห็นจะทุกด้าน วัดยังมีต้นประดูเป็นต้นไม้เก่าแกกว่าวัดเสียอีก ตามคำเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ สันณิษฐานกันกว่าน่าจะมีอายุราว 500 ปีเห็นจะได้ เพราะเท่าที่ทราบวัดก็มีอายุกว่า 400 ปี จากข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรม มีข้อมูลดังนี้ วัดควนชะลิก ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งในปี พ.ศ.2123 ในสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาหรือสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ 1 แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพ.ศ.2143 ปัจจุบัน(2558) มีอายุ 435 ปี

     สำหรับกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าห่มเจดีย์วัดควนชะลิก เป็นประเพณีท้องถิ่นที่แสดงออกถึงความสามัคคี เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน วัด ชุมชน และพุทธศาสนิกชนในลักษณะลงขัน หรือลงแขกร่วมกันทำบุญ บอกต่อแบบปากต่อปากบ้างผ่านโซเชียลมีเดียบ้าง ไม่งบประมาณของทางราชการ แต่ทุกคนจะช่วยกัน มีการทำขนมจีน ข้าวแกง น้ำดื่มไว้รองรับแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนด้วย
     วัดควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามประวัติเป็นวัดแรกของอำเภอหัวไทร ตั้งมาเมื่อปี พ.ศ.2023 ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2043 มีโบสถ์โบราณโครงสร้างด้วยไม้ใช้สลักยึดไม่ใช้ตะปู ภายในโบสถ์นอกจากมีพระประธานแล้ว ยังมีรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสชื่อพ่อท่านดำ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในพื้นที่ไปกราบไว้บนบานขอพรทำให้สมหวังเสมอ ส่วนบนยอดเขาควนชะลิก เป็นที่ตั้งขององค์เจดีย์มีอายุกว่า 100 ปี และมีรอยพระพุทธบาทจำลอง ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะด้วยนอกจากนี้ ยอดเขาควนชะลิก ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา โดยทิศเหนือสามารถมองเห็นท้องทุ่งสุดลูกตา ทิศใต้มองเห็นท้องทุ่งและทะเลสาบสงขลา อำเภอระโนด ทิศตะวันออกมองเห็นท้องทุ่งและทะเลอ่าวไทย ส่วนทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ สามารถมองเห็นท้องทุ่ง ป่าพรุควนเคร็งและทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงด้วย อีกทั้ง ถนนจากวัดควนชะลิก ยังสามารถเดินทางต่อไปยังตลาดน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้อย่างสะดวกสบายด้วย

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand