TKP HEADLINE

วัดชัยชนะสงคราม (หลวงพ่อโต)

  


วัดชัยชนะสงคราม (หลวงพ่อโต)

วัดชัยชนะสงคราม ตั้งอยู่ที่บ้านท่าแค ถนนไทยชนะ ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ 6949 และมีที่ธรณีสงฆ์ 3 แปลง เนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1948 , 725 และหนังสือยกกรรมสิทธิ์ให้เป็นหลักฐานวัดชัยชนะสงคราม จังหวัดตาก สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช  2299 ถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดตาก "หลวงพ่อโต-บันดาลชัยให้สมปรารถนา" คือ คำบอกเล่าในพุทธบารมีหลวงพ่อโต ตามหลักฐานประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อครั้งพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี กับขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด จนมีชัยชนะ บริเวณดอยช้าง ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก ซึ่งเป็นเมืองตากเดิมในสมัยนั้น จนกระทั่งต่อมามีการย้ายเมืองตาก มาอยู่ในปัจจุบัน คือ ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ทางทิศตะวันออก โดยให้แม่น้ำปิง เป็นคูเมืองปราการ สู้ข้าศึกศัตรูพม่าที่ยกทัพเข้ามาทางด้านด่านแม่ละเมา และต้องตีฝ่าเมืองตากเป็นแห่งแรก ก่อนจะกรีธาทัพเข้าไปยังหัวเมืองชั้นใน ชื่อเมืองตาก ปรากฏอยู่ในจารึกประวัติศาสตร์มาแต่โบราณกาลตามที่ได้กล่าวมา ย้อนไปในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระเจ้าหงสาวดี นำกองทัพพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา โดยสั่งให้พระเจ้าเชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้นเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองขึ้นของพม่า ต่อเรือรบแล้ว ลำเลียงมาไว้ที่ตำบลระแหง เพื่อจะเข้าตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ จึงสั่งให้แม่ทัพไทยยกทัพขึ้นไปสู้รบทัพหน้าของพระเจ้าหงสาวดี เมื่อยกกองทัพไปถึงบ้านท่าแค ตำบลเชียงเงิน เมืองตาก แม่ทัพไทยได้สั่งให้ทหารขุดดินหลังบ้านท่าแค (ปัจจุบันพื้นที่ ที่ขุดลงไปกลายเป็นหนองน้ำเรียกหนองคา) ขึ้นมาทำคันคูต้านกองทัพข้าศึก ที่ตั้งทัพอยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่บริเวณวัดหนองบัวค่ายหรือวัดบัวล้อมร้าง (ปัจจุบันปรากฏเพียงซากวัดร้างอยู่ใน ตำบลหนองบัวใต้) ปรากฏว่าการ ศึกครั้งนั้นรบชนะพม่า จึงได้สร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์เรียกว่า วัดดอยท่าชัย หรือ วัดชัยชนะสงคราม ในสมัยต่อมา แต่ชาวบ้านยังนิยมเรียกว่า วัดท่าแค ตามชื่อหมู่บ้านเดิมมาแต่โบราณกาลปัจจุบันวัดชัยชนะสงคราม เป็นวัดที่ชาวเมืองระแหงให้ความเคารพศรัทธา เนื่องจากหากใครอยากขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย ก็มักจะมากราบไหว้ หลวงพ่อโต เพื่อดลบันดาลให้สมดั่งใจปราถนา รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวต่างถิ่น  แวะมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากอีกด้วยอ้างอิงข้อมูล : กศน.ตำบลเชียงเงิน จังหวัดตาก


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand