TKP HEADLINE

วัดไทรใหญ่

 วัดไทรใหญ่

วัดไทรใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 65 บ้านไทรใหญ่ ถนนไทรน้อย-ต้นเชือก หมู่ที่ 5 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วัดไทรใหญ่ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2410 ช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยมี นางเง็ก แสงประภา เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด เดิมชื่อ วัดมหานิโครธาราม ต่อมาชาวบ้านพากันเรียกชื่อวัดไทรใหญ่ เพราะเรียกว่า แปลตามตัวคือ มหา แปลว่า “ใหญ่” นิโคร แปลว่า “ไทร” วัดไทรใหญ่ เป็นวัดในชุมชนหนองไทร ที่ชาวบ้านเริ่มมาบุกเบิกที่ดินชายป่ากระทุ่มมืด เมื่อมีการขุดคลองพระราชาพิมล ระหว่าง พ.ศ. 2433-2442 ด้านหน้าวัดจึงติดกับคลองพระราชาพิมล ต่อมามีการขุดคลองทวีวัฒนา (คลองเจ้า) ติดด้านตะวันตกของวัด จึงมีราษฎรมาอาศัยอยู่ใกล้วัดมากยิ่งขึ้น

นอกจากที่ตั้งวัดประมาณ 20 ไร่แล้ว นางเง็ก ยังได้ถวายที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์ อีกจำนวน 77 ไร่ 72 ตารางวา และนางผัน คำจงจิต ได้ถวายที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 15 ไร่ 96 ตารางวา วัดไทรใหญ่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (อ่านว่า วิ-สุง-คา-มะ-สี-มา) เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2491 ได้ทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498

วัดไทรใหญ่ มีเจ้าอาวาสองค์แรก คือ พระมงคลนนทเขต (หลวงพ่อวิชิต ปิยงฺกโร) เกิดวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2464 บรรพชา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2483 และอุปสมบท เมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2485 และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอไทรน้อยตั้งแต่ พ.ศ. 2503 จนถึง พ.ศ. 2545 ถ้าไม่นับรวมถึง 18 ปี ในเพศฆราวาส ก็อาจจะเรียกได้ว่าตลอดชีวิตของท่านได้ถวายตัวเป็นพุทธบุตรโดยแท้จริงด้วยวัย 91 ปี กับอีก 70 พรรษา เป็นเครื่องยืนยันถึงเจตนาอันแน่วแน่โดยไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไทรน้อย และเจ้าอาวาสวัดไทรใหญ่ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอไทรน้อยองค์แรก และเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ได้สมณศักดิ์ พระมงคลนนทเขต เมื่อวันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2544 และเมื่อ พ.ศ. 2538 พระมงคลนนทเขตได้บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลไทรน้อย ทั้งยังได้สร้างถนน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอไทรน้อย และจัดกองทุนมูลนิธิสงเคราะห์ต่าง ๆ อีกจำนวนมาก ผลงานของท่านทำประโยชน์ให้แก่ชาวไทรน้อยอย่างมหาศาล

วัดไทรใหญ่ เป็นวัดที่ชาวไทรน้อยถือว่าเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของอำเภอไทรน้อย เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ พระประธานในอุโบสถวัดไทรใหญ่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ที่ชาวไทรน้อยเคารพ สักการะ และเป็นวัดที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ปกครองมาตั้งแต่ต้น วัดไทรใหญ่ตั้งอยู่บนศูนย์กลางของพื้นที่อำเภอไทรน้อยทั้งอำเภอ การคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำ และทางบก ท่านพระมงคลนนทเขตจึงดำริจัดตั้งศูนย์กลางวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2524 มีการจัดตั้งมูลนิธิวัดไทรใหญ่ขึ้นและยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ญาติโยม อุบาสก และอุบาสิกาเข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรมด้วย นอกจากนั้นยังมีพระอุโบสถหลังใหม่ที่วิจิตรสวยงาม

พระอุโบสถหลังใหม่ สร้างเมื่อ วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีความสำคัญ คือ เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจทางพุทธศาสนา มีการสร้างหลวงพ่อทองคำประดิษฐานเป็นพระประธาน โดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำทองคำมาบริจาค เพื่อหลอมเป็นหัวใจของหลวงพ่อทองคำองค์ใหม่ประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าบาท

หลวงพ่อทองคำเป็นพระประธานในอุโบสถหลักเก่า ขนาดหน้าตักกว้าง 1.69 เมตร ปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะสัมฤทธ์ สร้างขึ้นสมัยอู่ทอง ฝีมือช่างหลวง มีความงดงาม อลังการมาก ชาวบ้านทั่วไปเรียกขานว่า “หลวงพ่อทองคำ” มีการบอกเล่ากันมาว่า ได้อัญเชิญมาจากหัวเมืองเหนือ เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ใครมาขอพร หรือบนบานศาลกล่าวมักจะสมหวังเสมอ ประชาชนในอำเภอไทรน้อย และอำเภออื่น ๆ ให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างมาก

รูปปั้นช้างเจ้าบุญมา และนางกวักเป็นรูปปั้นจำลองของช้างคณะโรงลิเกที่พระมงคลนนทเขต ว่าจ้างมาแสดงประกอบเรื่องในงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยจัดงาน 3 วัน 3 คืน หลังจากเสร็จงานแล้วเจ้าบุญมาก็ไม่ยอมกลับ แม้ควาญช้างจะใช้ตะขอสับมันจนเลือดสาด ด่าว่าสารพัด

ขู่ว่าจะเอางาไปทำด้ามมีดบ้าง ด้ามปืนบ้างก็ไม่ยอมกลับ แต่ช้างเจ้าบุญมากลับเดินดุ่ม ๆ ไปที่หน้าโบสถ์ ช้างตัวเมียชื่อนางกวักเดินตามมาติด ๆ พอมาถึงหน้าโบสถ์ ช้างทั้ง 2 เชือก ก็ใช้งวงหักกิ่งทองกวาวแล้วนั่งคุกเข่าลงกับพื้นดิน พร้อมกับชูงวงไหว้เพื่อลาหลวงพ่อทองคำในโบสถ์

ผู้เขียน : นางสาวอรวรรณ มาตอำพร


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand