TKP HEADLINE

วัดหาดเจ้าสำราญ

                                                                        วัดหาดเจ้าสำราญรหัสวัด 02760117002

พระครูสังฆรักษ์ศรัณภิรมย์ กิตฺติธโร ( หลวงตาไก่ ) ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัด

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 80 หมู่ที่ 2 ตำบล หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76100 โทรศัพท์ 081 - 7580839

ประวัติความเป็นมา

วัดหาดเจ้าสำราญ เป็นวัดราษฎร์ ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2497 โดยได้รับพระราชทานชื่อ วัดหาดเจ้าสำราญ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 6 ) เมื่อครั้งเสด็จประทับพระราชวังหาดเจ้าสำราญ ( พระราชวังมฤคทายวัน ปัจจุบัน ) แต่ชาวบ้านมักนิยมเรียกว่า “วัดใหม่” เนื่องจากเขตแดนตำบลหาดเจ้าสำราญติดกับตำบลแหลมผักเบี้ย ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดสมุทรธาราม และชาวบ้านมักนิยมเรียกว่า “วัดเก่า” วัดหาดเจ้าสำราญ สร้างขึ้นและได้อาราธนา พระอธิการย้ง ชิโนรโส มาเป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้สร้างวัดหาดเจ้าสำราญเพราะท่านเป็นช่างไม้และช่างก่อสร้าง จึงเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านเรียกวัดนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วัดหลวงพ่อย้ง” และในปัจจุบันถึงแม้ว่าพระอธิการย้งจะมรณะภาพแล้วแต่ความศรัทธาและความเคารพนับถือยังเป็นที่เรื่องลือของชาวเพชรบุรีจนถึงปัจจุบัน

วัดหาดเจ้าสำราญ เป็นวัดมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร่ รับวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2510 เป็นแหล่งศึกษาศีลธรรมของประชาชนและเยาวชน มีการแสดงธรรมตลอดทั้งปี จัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆและวันสำคัญของชาติ และเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ ( ตามแนวมหาสติปัฎฐาน 4 ) และที่สำคัญมีการรณรงค์ให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย เข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้จ่ายอย่างประหยัด มีประโยชน์ เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ดังวิสัยทัศน์ของวัด ที่ว่า “ส่งเสริมปัญญา พัฒนาศีลธรรม นำสู่ความดี วิถีชีวิตพอเพียง” นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาสัตว์น้ำทะเล ( พิพิธภัณฑ์โครงกระดูกปลาวาฬ ) อีกด้วย

ความสำคัญและคุณค่าแห่งการเรียนรู้ ( ความรู้ที่มีในแหล่งเรียนรู้ )

1. พระบรมสารีริกธาตุภายในโบสถ์และกุฏิเจ้าอาวาส เพื่อเป็นศิริมงคล กราบไหว้และขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธศรีมณีรัตน์ ( เชื่อกันว่าบนบาล ใด ๆ ก็จักได้สัมฤทธิ์ผล)

2. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารณ์โตพรมรังษีบริเวณด้านหน้าวัด

3. สนทนาธรรมกับหลวงตาไก่ เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าสำราญ องค์ปัจจุบัน

4. หลวงพ่อย้ง ศักดิ์สิทธิ์ วัดหาดเจ้าราญ หรือ พระครูวชิรสุขารมย์ นามเดิม ย้ง นามสกุล เจียรพันธ์

5. สถานที่จัดแสดงโครงกระดูกปลาวาฬบรูด้า ( โครงกระดูกนี้ได้จากวาฬที่ตายแล้วลอยมาเกยตื้นที่หาดเจ้าสำราญเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2518 )

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand