TKP HEADLINE

วัดคีรีวิหาร

 วัดคีรีวิหาร
     “วัดคีรีวิหาร" คืออีกวัดหนึ่งทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตราด เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินสูง เป็นวัดเก่าแก่สำคัญของจังหวัดตราด สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2430 เดิมชื่อ “วัดท่าเลื่อน” เป็นวัดที่เจ้าอธิการอยู่เจ้าอาวาส ได้ใช้เวลาในการก่อสร้างนาน 27 ปี ต่อมาเมื่อสมัยฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเมืองตราด ได้แต่งตั้งเจ้าอาวาสเป็นพระครูรัฐาภิมุกข์และเรียกชื่อวัดนี้ว่า “วัดภูเขายวน” เมื่อไทยได้เมืองตราดคืนจากฝรั่งเศสจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดแห่งนี้ใหม่ โดยสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวง วชิรญาณวงศ์ ทรงพระทานชื่อให้วัดใหม่เป็น คีรีวิหาร จนถึงปัจจุบัน จากด้านสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม  แสดงให้เห็นว่าวัดแห่งนี้อาจได้รับการอุปถัมภ์จากชาวจีนที่มาค้าขายแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก (พ่อค้าชาวจีนอพยพทางเรือมาที่เมืองตราดตั้งแต่สมัยอยุธยา บ้างอพยพจากอยุธยา กรุงเทพฯ เวียดนาม บ้างก็มาจากมาเลเซีย สิงคโปร์)  ด้วยที่ตั้งของวัดอยู่บนภูเขาทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างที่เป็นป่าเขาและทะเล มีบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ เป็นสวนป่าขนาดย่อมๆ มีต้นสักปลูกอย่างเป็นระเบียบ ลักษณะเด่นของวัด คือ การก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม และมีการผสมผสานศิลปกรรมสมัยใหม่เข้าไว้ด้วย ลักษณะเด่นของวัด คือ การก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม และมีการผสมผสานศิลปกรรมสมัยใหม่เข้าไว้ด้วย ศาสนสถานที่สำคัญภายในบริเวณวัดประกอบด้วย อุโบสถหลังใหญ่  ภายในอุโบสถ ผนังเรียบทาสีนวลๆ พระประธานหันพระพักตรไปทางทิศเหนือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก ยอดฉัตรงดงาม และมองดูสะอาดตา งามสง่าไม่รกเรื้อจนเฝือ เบื้องหน้าปูพรมแดงผืนกำลังดี พุทธศาสนิกชนเข้ามากราบไหว้ได้ทุกวัน ข้างๆอุโบสถ เป็นหอระฆังรูปแปลกตา ความสูงของหอระฆัง 3 ชั้น พระเจดีย์ที่งดงามด้วยศิลปะที่หาดูได้ยากยิ่ง ฐานชั้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ฐานเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเช่นกัน แต่ชั้นต่างๆขององค์พระเจดีย์นั้นมีจตุรมุขสี่ทิศ หน้าบันเป็นลายดอกโบตั๋น งดงามแบบเรียบๆ ใช้สีภายนอกเรียบด้วยสีโทนน้ำตาลและเหลืองแกมน้ำตาล เรือนรับรอง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีของ และเหล่าข้าราชบริพาร กุฏิธรรมสารอุทิศ และกุฏินิรมิตสามัคคี ศาลาการเปรียญ เป็นศาลาการเปรียญที่ญาติโยมไว้ประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆเช่น งานบุญวันสำคัญทางศาสนา งานศพ หรือ งานประชุมของหน่วยงานภาครัฐที่มาดำเนินงานร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน วิหารจีนที่ประดิษฐานพระพุทธอุดมสมบูรณ์ พระอวโลกิเตศวร และพระสังกัจจายน์และกวนอิมด้านหน้าทางเข้า มีกระถางทองแดงปักธูปเทียนบูชา ตั้งอยู่ตรงกลาง ซ้ายขวาเป็นสิงโตหินแกะสลักงดงาม ขึ้นบันได้ไปกราบไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ประกอบด้วย องค์กลางประดิษฐานอยู่ในบัลลังก์ที่เขียนด้วยศิลปะจีน ทาด้วยสีมงคลสีแดง สีเหลือง และสีเขียวเข้ม เหนือศาลาประดิษฐานองคืพระเป็นลายวาดตามแบบอย่างศิลปะจีนแท้  ส่วนด้านซ้ายมือเป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง มุ่นพระเกศาขึ้นไว้บนกระหม่อม พระพักตรงดงาม ดูมีเมตตายิ่งนัก ส่วนพระกรซ้ายรองลูกแก้วสมาธิ พระกรขวาวางแทบเข่า ดูสุขุมคัมภีรภาพ เสมอด้วยบุญญาธิการ ด้านขวาเป็นศาลาประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิ พระพทุธเจ้าทั้งสามองค์นี้เป็นที่เคารพกราบไหว้ของศรัทธา  ในวัดคีรีวิหาร เจ้าอาวาสวัดคิรีวิหารปัจจุบัน   พระโสภณธรรมธาดา (หัน คุณวนฺโต)  คีรีวิหาร ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเลื่อน  หมู่ที่ 5 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด ห่าง จากตัวเมืองไปตามทางหลวง 318 สายตราด-คลองใหญ่-บ้านหาดเล็ก ไปประมาณ 20 กิโลเมตรผู้ให้ข้อมูล      นายบันเทิง  มุสิกรัตน์
ผู้เรียบเรียง     นางสาวณัฐภัสสร  สินทราวิวัฒน์
ภาพประกอบ/ภาพถ่าย  เทศบาลตำบลชำราก

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand