TKP HEADLINE

พท33019 : สร้างสรรค์ภาษาไทยในบทเพลง

            ศึกษาบทเพลงที่มีความสำคัญ เป็นสื่อสร้างสรรค์อันล้ำค่าของมนุษย์ที่สะท้อนเรื่องราวของชีวิต วัฒนธรรมและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายด้วยกลวิธีการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาด้านวรรณศิลป์เพื่อยกระดับจิตใจ ความรู้สึกดีใจ เสียใจ เศร้าใจ ปลุกใจและภูมิปัญญาของผู้ฟังให้สูงขึ้น นำความบันเทิงใจให้คิดดี ประพฤติดี วิเคราะห์ วิจารณ์บทเพลงแต่ละสมัย เข้าใจคุณค่าทางสุนทรียภาพการเลือกสรรถ้อยคำให้มีความหมายเหมาะสมสะเทือนอารมณ์ผู้ฟัง คุณค่าทางสาระประโยชน์ให้คติสอนใจ ปลุกใจ สอดแทรกสภาพสังคม วัฒนธรรมของผู้ฟัง

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand