TKP HEADLINE

การสร้างหน้าข้อมูลเว็บ TKP จาก Google Sites

เว็บ TKP เป็นหน้าเว็บที่เป็นศูนย์รวม Links ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์ต่างๆ และจาก Google Sites โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ admin ประจำ TKP site เป็นผู้นำข้อมูลเข้า ซึ่งท่านต้องทำการ Login เข้าระบบ Blogger ของ TKP ทุกครั้ง โดยมีวิธีการสร้าง ดังนี้

1) คัดเลือก site ข้อมูล

2) อ่านเรื่องราวแล้วสร้างส่วนนำที่เป็นสาระสำคัญ หรือใช้วิธี เลือกคัดลอก (copy) ส่วนของข้อมูลที่น่าสนใจ

3) ถ้าใช้วิธี Copy บางส่วนของหน้า Site ข้อมูล ที่หน้าสร้างงาน เว็บ TKP  คลิกเมาส์ขวา เลือกรายการ Paste as Plain text (หรือกดปุ่มบนแป้นคีย์บอร์ด 3 ปุ่มพร้อมกัน Ctrl+Shift+V)
สาเหตุที่ต้องใช้ Paste as Plain text เพื่อลบล้างค่า หรือคำสั่ง หรือ โครงสร้าง เงื่อนไขที่แฝงในข้อความที่เลือกคัดลอกออก หาก copy แล้วมา paste ข้อมูลเลย ข้อมูลที่นำมาวาง อาจจะไม่ตรงในพื้นที่ของหน้าเว็บ TKP

4) ทำการดาวน์โหลดภาพประกอบเรื่องจาก site ที่เลือก มา 1 - 2 ภาพ
5) นำเข้าระบบ TKP  ผ่านการแทรกรูปภาพ > อัปโหลด > เลือกไฟล์ ตามลำดับ

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand