TKP HEADLINE

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง วิถีชีวิตใต้ท้องทะเล

 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง วิถีชีวิตใต้ท้องทะเล

สีฟ้าที่ส่องสะท้อนกับแสงและคลื่นน้ำที่กระเพื่อมอย่างช้า ๆ ฝูงปลาคือพื้นที่ซึ่งเราจะเข้าไปเพื่อผ่อนคลายและพาใจล่องลอยออกไปจากเมือง โลกใต้ทะเลเป็นดินแดนที่เราหลงใหล  ความสวยงาม ความหลายหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการจัดแสดงสัตว์น้ำในรูปแบบอควาเรียม ทำให้เราได้เห็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล จังหวัดระยองนั้น  ให้ความสำคัญในการศึกษาระบบนิเวศใต้ท้องทะเล ได้มีการรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต ปลาทะเลสวยงาม สัตว์ทะเลหายาก ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการทำประมง เรือประมง และเครื่องมือประมงหลายรูปแบบ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรประมงของไทย เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม  ได้ความรู้และทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์น้ำ ทั้งหมดนี้ได้จัดแสดงไว้ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160 ติดกับชายหาดเพ ตัวอาคารบางส่วน ยื่นลงไปในทะเล ด้านหน้ามีพื้นที่กว้างขวาง มีจุดเช็คอินตกแต่งด้วยการจำลองปลานานาชนิด  สำหรับเป็นที่ถ่ายรูป
เมื่อเข้ามาภายในอาคารจะพบจุดจำหน่ายบัตรเข้าชมค่าบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติราคาสบายกระเป๋าเลยทีเดียว ด้านในแบ่งโซนออกเป็น 3 โซน 
1. โซนจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต
2. โซนนิทรรศการด้านการประมง
3. โซนพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย

โซนจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต
เมื่อเข้ามาด้านในจะพบโซนนี้เป็นโซนแรก ซึ่งบริเวณนี้จะมีการแสดงสัตว์ทะเลในระบบนิเวศน้ำตื้น ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน 200 เมตร สัตว์แต่ละชนิดจะจัดแสดงไว้ในตู้กระจก มีทั้งหมด 43 ตู้ แบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้
    1. สัตว์น้ำที่อาศัยในแนวปะการัง จัดแสดงสัตว์น้ำที่มีสีสันสวยงามในแนวปะการัง ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อ ปลานกแก้ว ปลาขี้ตังเบ็ด ปลาสินสมุทร ปลาไหลมอเรย์ เป็นต้น
2. สัตว์น้ำเศรษฐกิจ จัดแสดงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ที่ใช้เป็นอาหาร รวมทั้งสัตว์น้ำที่กรมประมงเพาะพันธุ์ได้ เช่น ปลากะรังดอกดำ ปลากะรังดอกแดง ปลากะรังเหลืองจุดฟ้า ปลากะรังหน้างอน ปลานวลจันทร์ทะเล ปูม้า ปูทะเล กั้งกระดาน กั้งตั๊กแตน และหอยหวาน เป็นต้น
3. สัตว์ทะเลมีพิษ เพื่อให้ทราบและระวังถึงพิษของสัตว์ทะเล ได้แก่ สัตว์ทะเลที่เป็นพิษ จากการรับประทาน เช่น ปลาปักเป้า แมงดาถ้วย และสัตว์ทะเลที่เป็นพิษจากการสัมผัส  เช่น เม่นทะเล ปลาสิงโต ปลากะรังหัวโขน ปลาอุบ ปลากะเบนจุดฟ้า และหอยเต้าปูน เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีบ่อขนาดใหญ่ จำนวน 4 บ่อ ประกอบด้วย 
1. บ่อปลากลางแจ้ง จัดแสดงระบบนิเวศใต้ท้องทะเล มีปลาทะเลขนาดใหญ่ ได้แก่ 
ปลาหมอทะเล ปลากระเบน ปลาโฉมงาม ปลาโมงตาโต ปลาฉลามหูดำ ปลากะพงและปลากะรังชนิดต่าง ๆ
2. บ่ออุโมงค์ มีอุโมงค์รอดผ่านยาว 10 เมตร สัมผัสชีวิตใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด  ชมพันธุ์ปลาทะเลต่าง ๆ ได้แก่ ปลากะเบนนก ปลากะรังหลากหลายชนิด ปลาโมงตาโต เป็นต้น
3. บ่อเต่าทะเล จัดแสดงพันธุ์เต่าทะเลได้แก่ เต่ากระ และเต่าตนุ พันธุ์ปลาทะเลขนาดเล็ก ได้แก่ ปลากระบอก ปลาสลิดหิน ปลากะพงเหลืองขมิ้น และปลาสลิดทะเล เป็นต้น
       4. บ่อทรงกระบอก จัดแสดงพันธุ์ปลาผิวน้ำ ได้แก่ ปลาทู ปลาลัง ปลาสีขน ปลาสีกุน ปลาสลิดหินทะเลแถบ ปลาสลิดหินทะเลจุดเหลือง ปลาตะกรับ ปลาข้างเหลือง เป็นต้น
โซนนิทรรศการด้านการประมง
ภายในจะมีนิทรรศการโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง มีเครื่องมือประมงทะเลพื้นบ้าน เรือประมงพื้นบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ และนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับทรัพยากรประมง สัตว์ทะเล และมีตู้ให้ความรู้ แค่เพียงเอานิ้วไปสัมผัสหน้าตรงรูปภาพที่สนใจ ก็จะมีวิดิโอแนะนำรูปภาพที่เราเลือก และภายในห้องยังมีเรือที่สามารถให้เราขึ้นไปดูภายในเรือได้อีกด้วย
โซนพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย
โซนนี้มีการจัดแสดงเปลือกหอยจำนวน 6 ตู้ เป็นเปลือกหอยทะเลในน่านน้ำไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงความรู้ต่าง ๆ ตามพื้นที่ภายในอาคาร ดังนี้ วิวัฒนาการของปลา ระบบนิเวศ  แนวปะการัง ปลาฉลามเพชฌฆาตใต้ท้องทะเล สัตว์น้ำในปะการังเทียม หอยทะเล
สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมสัตว์ทะเลต่าง ๆ และนอกได้ความรู้ ได้ใกล้ชิดกับสัตว์ทะเล ทางสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ยังมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าให้ซื้อเป็นของฝากอีกด้วย
หากใครจะเข้าเยี่ยมชม มีค่าบริการผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท
ถ้าเป็นเด็กเล็กสูงไม่เกิน 120 ซม. กับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ไม่เสียค่าบัตร สามารถเข้าชมฟรี                         
วันและเวลาทำการ : วันพุธ-วันศุกร์ 10.00-16.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-17.00 น.
ปิดทำการ : วันจันทร์ และวันอังคาร  
สามารถติดต่อสอบถาม : 038-653-741, 038-651-763
สถานที่ตั้ง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)  เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
การเดินทาง : ห่างจากตัวเมืองระยอง 22 กิโลเมตร
- ใช้ถนนสุขุมวิท จากตัวเมืองระยองไปทางแกลง เลี้ยวขวาตรงแยกบ้านเพ สุดที่ตลาดบ้านเพเลี้ยวขวา ไปทางบ้านปากคลอง ตรงไปจนถึงทางเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงฯ
- ถ้ามาจากถนนเลียบหาดแม่รำพึง วิ่งไปทางก้นอ่าว ถึงสี่แยกเลี้ยวขวาไปทางตลาดบ้านเพ  ถึงสามแยก เลี้ยวขวาตรงป้ายบอกทางไปสถานีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ สุดทางที่ศูนย์ประมงฯ


ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย นางสาวจุฬารัตน์ ธรรมวงศ์
ภาพถ่ายโดย นางสาวจุฬารัตน์  ธรรมวงศ์
อ้างอิง https://www.fisheries.go.th/mf-emdec/mainweb/raq.html
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand