TKP HEADLINE

การทำหมวกจากยางพารา

 

ความเป็นมาการทำหมวกจากยางพารา

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้รับบริการตลอดจนประชาชนทั่วไปในด้านอาชีพให้ผู้เรียนผู้รับการฝึกอบรมมีโอกาสเรียนรู้  เพื่อพัฒนาอาชีพเดิมให้มีความมั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้น เรียนรู้เพื่อสร้างรายได้เกิดอาชีพใหม่ อาชีพเสริม และนำความรู้ที่ได้จากการเรียนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยหลักการ   จัดกิจกรรมอาชีพดังกล่าวความยืดหยุ่นด้านหลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ   ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพ คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านการเกษตรกรรม หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรม และบริการ หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และหลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทางเพื่อเป็น      การส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้รับบริการ และสนับสนุนตามนโยบายการจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแสง 

ดังนั้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแสง จึงดำเนินการโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการทำหมวกจากยางพาราเพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับผู้เรียนได้อย่างมั่นคง 

นายหัดและนางลักขณา ไชยเหมือน คือผู้ริเริ่มทำหมวกยางพาราในพื้นที่อำเภอหนองแสง เนื่องจากตอนแรกทำเป็นอาชีพเสริมทำเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนที่มีความสนใจในการทำหมวกจากยางพารา เป็นอาชีพ    ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน มีแผ่นยางพาราที่เป็นวัสดุที่สามารถหาซื้อง่าย มาทำเป็นหมวก ตอนแรก   ได้ทำหมวกแบบธรรมดา ไม่มีรูปทรงหรือเรียกว่าหมวกคาวบอย จนได้รับการคัดสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาว ประเภทเครื่องแต่งกาย ตามโครงการสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2556 จากนั้นจึงได้ออกแบบหมวกเป็นรูปทรงต่าง ๆ มีลวดลายและสีสันให้ทันสมัย 
วัสดุ/อุปกรณ์
1. แผ่นโฟมบางสีต่างๆ    
2. ลวด     
3. กาวแท่งซิลิโคน    
4. คัตเตอร์    
5. เครื่องยิงกาว
6. ตุ๊ดตู่เจาะรู    
7. ค้อน   
8. ฟุตเหล็ก     
9. ดินสอดำ     
10. โฟมยาง

วิธีการทำหมวกยางพารา
1. วาดรูปชิ้นส่วนหมวก แยกเป็น 3 ชิ้น
1.1 ใบหมวกทรงตั้ง
1.2 ใบปีกหมวก
1.3 แผ่นปิดหัวหมวก (ด้านบน)
2. ตัดแผ่นโฟมเป็นรูปหมวก (โค้งรี หรือกลม ตามต้องการ)
3. ตัดโฟมเป็นเส้นเชือกร้อยถักเส้นขอบ
4. ใช้ตุ๊ดตู่เจาะรูตามแนวต่าง ๆ รอบหมวก
5. ตัดลวดเท่าขอบหมวก
6. ยิงกาวยึดติดปลายเชือกให้เรียบร้อย

รางวัลที่ได้รับ/แบบขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้
ได้รับการคัดสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาว ประเภทเครื่องแต่งกาย ตามโครงการสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2555 

ผู้ให้ข้อมูล นายหัด, นางลักขณา  ไชยเหมือน
ผู้เขียน/เรียบเรียง นางสาวสุธิรา  โพธิญาณ์
ภาพประกอบ นางสาวพัฒฑนัญญา  อินทร์ศรี
ออกแบบตกแต่ง นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พละ
ชื่อลิ้งค์ https://341udonthani.blogspot.com/2022/08/blog-post_9.html


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand