TKP HEADLINE

ตามรอย ทัพพระเจ้าตาก พระสถูปเจดีย์ ชุมชนปากน้ำโจ้โล้

ตามรอย ทัพพระเจ้าตาก พระสถูปเจดีย์ ชุมชนปากน้ำโจ้โล้

        พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะในการสู้รบกับพม่าบริเวณปากน้ำโจโล้  ทรงใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นเส้นทางเดินทัพในการกอบกู้เอกราชตามรอยเส้นทางการเดินทัพ ของพระเจ้าตากสินในสมัยอยุธยา พระเจ้าตากสินได้ตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาผ่านบ้านพรานนก  ดงละคร จังหวัดนครนายก ผ่านมาทางอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตามแม่น้ำโยทะกาเข้ามาแม่น้ำบางปะกง และมาตั้งทัพที่ปากน้ำโจ้โล้ (คลองท่าลาด)  บริเวณปากน้ำโจ้โล้แห่งนี้  มีการปะทะระหว่างพม่า ซึ่งมีกองกำลังมากกว่ากองกำลังของพระเจ้าตากสิน แต่ด้วยพระเจ้าตากสินทรงพระปรีชาสามารถเอาชนะพม่าได้ เมื่อรบชนะพระเจ้าตากสินก็สั่งให้ไพร่พล  พักทัพเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังอำเภอพนัสนิคม  อำเภอพานทอง  และอำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี
หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้อิสรภาพจากพม่าได้สำเร็จ และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จ  พระบรมราชาที่ 4 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นบริเวณปากน้ำโจ้โล้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ แต่บริเวณดังกล่าวเป็นแหลมที่มีกระแสน้ำจากคลองท่าลาด ไหลบรรจบกับแม่น้ำบางปะกง  ทำให้กระแสน้ำกัดเซาะจนบริเวณแหลมปากน้ำที่พระสถูปองค์เดิมที่สร้างขึ้นพังทลาย ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2491 ได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทยและกองสลากกินแบ่งรัฐบาลโดย  มิสซังโรมันคอทอลิก จันทบุรี สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่บริเวณเดิมตามรูปแบบของกองถาปัตยกรรมกรมศิลปากร ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง มีซุ้มทั้ง 4 ด้าน โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2539 แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำโจ้โล้  ตำบลปากน้ำ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางคล้า ประมาณ 1 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถนำรถไปจอดใกล้พระสถูปเจดีย์สมเด็จ  พระเจ้าตากสินมหาราชได้  เพื่อสักการะพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งภายในบริเวณลาน  พระสถูปเจดีย์  มีต้นไม้และศาลาพักให้นักท่องเที่ยวนั่งพักและถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอิน  และชมความงามของธรรมชาติฝั่งตรงข้าม สามารถรับสายลมเย็นจากแม่น้ำบางปะกง  สูดอากาศบริสุทธิ์ผสมกับเสียงเรือเครื่อง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำอีกด้วย  แถมยังเป็นจุดที่ทำให้สามารถมองเห็น วัดปากน้ำโจ้โล้ พระอุโบสถสีทอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลปากน้ำ
สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สามารถเข้าชมพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เปิดบริการทุกวัน  เวลา 07.00 – 18.00 น.         
        บริเวณจุดที่ตั้งพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นสถานที่ในการจัดพิธีสำคัญของชาวอำเภอบางคล้าและจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีการจัดงานสำคัญของอำเภอบางคล้าไม่ว่าจะเป็นการสมโภชน์บางคล้า 100 ปี  หรือการจัดงานที่ระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่สำคัญที่สุดคือเป็นสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณปากน้ำโจ้โล้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเริ่มด้วยพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พิธีพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดาเทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ และพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์  ใส่ขันสาคร อัญเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ เข้าไปเก็บรักษาไว้  ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน  นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ ยังเป็นสถานที่ที่ประชาชนมีความศรัทธา เดินทางมากราบไหว้สักการะบูชา เพื่อขอพรให้สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนา เมื่อได้ตามที่ขอพรแล้วก็กลับมา ถวายของตามที่บอกกล่าวไว้ ส่วนใหญ่มักเป็นรูปปั้นไก่ จำนวน 1 คู่ และหรือดาบ นำถวายพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน 
ตำแหน่งที่ตั้ง  :  บ้านปากน้ำโจ้โล้  หมู่ที่ 1  ตำบลปากน้ำ  อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา
การเดินทาง   :  จากที่ว่าการอำเภอบางคล้า โดยใช้เส้นทางถนนวัฒนปรีดา ขับผ่านโรงเรียนดาราจรัส  เลี้ยวซ้ายก่อนถึงร้านอาหารท่าลาด ตรงเข้าไป ประมาณ 500 เมตร ถึงบริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ข้อมูลเนื้อหา เอกสาร 100 ปีบางคล้า
เรียบเรียงและเขียนโดย  นางสาวชุติมา  จันทะ
ภาพประกอบโดย Facebook เทศบาลตำบลปากน้ำ /นางสาวชุติมา  จันทะ
ข้อมูล TKP อ้างอิง http://bit.do/fU2mx


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand