TKP HEADLINE

โสกฮัง ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

 

โสกฮัง  ตำบลโพนทอง  อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญโสกฮัง  สวรรค์แห่งบ้านนาสายธาราริมเขา เป็นน้ำตกอยู่ริมภูเขาภูวัดเป็นเขาหินทรายไม่สูงมาก อยู่ห่างภูโพนทองไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาสะดวกป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีสถานที่น่าสนใจ อาทิ ลานดิน บนยอดเขา หินเสาเฉลียงภูเกษตร และอื่นๆ อีกมากมาย  โสกฮังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก

ดินแดนเขียวขจีที่เต็มไปด้วยต้นหญ้าน้อย ๆ และพืชพันธุ์ต่าง ๆ นานาชนิดที่มีได้รับการหล่อเลี้ยงชีวิตจากสายธาราให้เติบโตไปในแต่ละวัน น้อยคนนักที่จะได้มาสัมผัสถึงความงามของธรรมชาตินี้ เพราะตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน และมีการเดินทางที่ค่อนข้างลำบาก แต่ดินแดนนี้ได้รับการขนานนามจากผู้ที่มาเยี่ยมเยือนว่าเป็น “สวรรค์แห่งบ้านนาสายธาราริมเขา” 


สถานที่ท่องเที่ยวนี้
มีชื่อเรียกตามภาษาอีสานว่า “โสกฮัง” ซึ่งเกิดจากคำสองคำมารวมกัน คือคำว่า “โสก” หมายถึง แอ่งน้ำที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำที่ไหลบ่า กันเซาะดินและหินให้เป็นหลุมลงไป โดยจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และคำว่า “ฮัง” หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง โดยในภาษากลางก็คือต้นรัง นั่นเอง ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ มีความสูง 15-23 เมตร ส่วนใหญ่ชาวอีสานจะนำไม้จากต้นรังนี้มาสร้างบ้านเรือนเพราะว่าเป็นไม้ที่มีความ
แข็งแรงและทนทาน
โสกฮังเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ มีทิวทัศน์ที่งดงาม ตั้งอยู่เขตอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ห่างจากบ้านโป่งหินประมาณ 5 กิโลเมตร ในอดีตบริเวณนี้จะเป็นป่าเขา ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะนิยมเข้าไปเก็บของป่ากัน ดินแดนแห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่นเท่านั้น ผู้ที่ได้มาเที่ยวชมก็จะเห็นถึงความงดงามที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา  
               เริ่มต้นการเดินทาง โสกฮังตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านโป่งหินประมาณ 5 กิโลเมตร ถนนจะเป็นถนนลูกรัง การเดินทางที่สะดวกที่สุดคือการใช้รถจักรยานยนต์  ขับรถตามถนนไปเรื่อย ๆ จะมีป้ายบอกว่าไปภูสระดอกบัวบอกอยู่ตลอดทาง การเดินทางจะได้สัมผัสกับบรรยากาศข้างทางต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจี
เมื่อเดินทางมาถึง โสกฮัง  ต้องจอดรถไว้ที่ตีนเขา จากนั้นก็เดินขึ้นตามเส้นทางเพื่อไปสัมผัสบรรยากาศความงดงามของธรรมชาติอยู่ด้านบน  เดินขึ้นมาเรื่อย ๆ ไม่นานก็จะเจอกับลานหินกว้าง ๆ ที่มีสายน้ำไหลลงมาจากด้านบน สายน้ำนี้ เปรียบดั่งสายธาราที่หล่อเลี้ยงชีวิตของต้นหญ้าน้อย ๆบริเวณนั้นให้เติบโตไปในแตละวัน นอกจากต้นหญ้าน้อย ๆ บริเวณนี้ก็จะมีต้นฮัง(รัง) ที่เป็นไม้ยืนต้นตระหง่านอยู่รอบ ๆ บริเวณ คอยเป็นร่มเงาให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ

ในระหว่างการเดินทางอยู่บนลานหินกว้าง ๆ ก็จะรู้สึกเหมือนว่าถูกโอบกอดด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ต้นไม้ อีกทั้งมองเห็นท้องฟ้าสีครามที่มีหยาดฝนหยดลงมาปรอย ๆ นอกจากนี้บนลานหินก็จะมีแอ่งน้ำน้อยใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่า “โสก” ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาสูง น้ำใส ๆ ในแอ่งน้ำทำให้มองเห็นเม็ดทรายและปลาตัวน้อย ๆ ที่ว่ายวนอยู่ในแอ่งน้ำนั้น

เมื่อเดินตามเส้นทางของลานหินไปเรื่อย ๆ จะเห็นว่ามีน้ำไหลลงมาตลอดทาง และจะได้ยินเสียงของน้ำที่ตกกระทบกับหิน เดินตามเสียงนั้นและในที่สุดก็เจอกับน้ำตก  น้ำตกที่นี่เป็นน้ำตกเล็ก ๆ น้ำไหลลงมาจากภูเขาด้านบน เพียงแค่ยื่นมือไปสัมผัสน้ำก็ได้รับรู้ถึงความสดชื่น น้ำใสสะอาด  เย็นชื่นใจ จนอดใจไม่ไหวที่จะลองสัมผัสความเย็นของน้ำเลยทีเดียว

หลังจากการสัมผัสความสดชื่นและเย็นฉ่ำหัวใจจากน้ำตกแล้ว ก็เดินต่อไปที่จุดชมวิวที่อยู่บนเนินเขาถัดขึ้นไปอีกไม่ไกลมากนัก จุดนี้จะสามารถมองเห็นวิวได้ทั่วเลยเพราะเป็นลานหินมีหน้าผาสูง มองลงไปข้างล่างก็จะเห็นพืชพันธุ์ต่าง ๆ จะได้สูดบรรยากาศใต้ขอบฝ้าสีครามที่สวยงาม“โสกฮัง” แหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามทางธรรมชาติ และมีคุณค่าไม้แพ้กว่าสถานที่อื่นใด ได้สัมผัสถึงสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมาอย่างงดงาม

ตำแหน่งที่ตั้ง : ภูวัดตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
การเดินทาง : โสกฮังอยู่ห่างจากหมู่บ้านโป่งหินประมาณ 5 กิโลเมตรทางทิศเหนือ ถนนจะเป็นถนนลูกรัง การเดินทางที่สะดวกที่สุดคือการใช้รถจักรยานยนต์
 

ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย นางสุพรรณี  ไกยนารถ
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นางสุพรรณี  ไกยนารถ
ข้อมูล TKP อ้างอิง  https://shorturl.asia/BfpsQ
Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand