TKP HEADLINE

การทำแง่มยางหนังสติ๊ก

การทำแง่มยางหนังสติ๊ก

ภูมิปัญญาชาวบ้าน นายพูน เชื้อสวน อายุ 80 ปี|
ที่อยู่ 39 หมู่ที่ 1 บ้านนาอิชาง ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ติดต่อและสั่งซื้อได้ที่ : นายพูน เชื้อสวน|
โทรศัพท์ : 063-8490048

ความเป็นมา

            หนังสติ๊กของเล่นของเด็กไทยในอดีตกาล บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนมีการนำมาประยุกต์การออกแบบตกแต่งรูปทรงให้สวยงาม สามารถให้เป็นของที่ระลึก เพื่อเพิ่มคุณค่าให้เหมาะสมกับยุคสมัยและดำรงไว้ซึ่งคุณค่ามรดกไทย ซึ่งในปัจจุบัน หนังสติ๊กได้พัฒนารูปแบบการผลิต พัฒนารูปทรง บรรจุภัณฑ์ จนสร้างรายได้ ให้กับผู้ผลิตด้ามหนังสติ๊กจำนวนไม่น้อยทีเดียว จนมีชื่อและยี่ห้อว่า “ไม้แม่น” ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษในอดีตหนังสติ๊ก ส่วนที่เป็นไม้ง่าม นิยมทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะขาม ซึ่งจะมีความคงทนใช้ได้นาน ตัวด้ามจะยาวประมาณคืบกว่า ๆ ใช้ยางสติ๊กมัดที่ปลายไม้ง่ามทั้งสองข้าง ตรงกลางของหนังสติ๊กจะมีหนังเทียมเอาไว้ใส่ลูกกระสุน ซึ่งอาจะเป็นก้อนหินขนาดเท่านิ้วโป้ง หรือถ้าขยันหน่อยก็หาดินเหนียวมาปั้นเป็นลูกกลม ๆ เท่านิ้วโป้ง แล้วตากแดดได้แห้ง ก็จะได้ลูกกระสุนสำหรับหนังสติ๊ก

แง่มยางหนังสติ๊ก


        คุณลุงพูน เชื้อสวน อายุ 80 ปี เกิด พ.ศ. 2484 อาศัยอยู่กับภรรยา ที่บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ได้ทำงานไม้และคิดประดิษฐ์แง่มยางหนังสติ๊กที่มีรูปทรงแปลก ๆ หลายแบบ และหลายขนาดด้วยกัน เช่น รูปทรงนาง (ผู้หญิง) รูปทรงปลัดขิก รูปทรงเขาควาย วัสดุไม้ที่ใช้ทำได้แก่ ไม้มะขาม ไม้ประดู่  คุณลุงพูนเล่าว่า ระยะเวลาในการทำแง่มยางหนังสติ๊กหนึ่งอัน จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง และถ้าเป็นรูปทรงแปลก ๆ จะใช้เวลามากขึ้นไปอีก ปัจจุบันได้มีเด็ก ๆ กลุ่มผู้สนใจมาซื้อและนำไปใช้ประโยชน์ตามความประสงค์ ถ้าเป็นอันที่มีรูปทรงแปลก ๆ ลุงจะขายอันละ 40 บาท คุณลุงพูนพูดให้ฟังว่า ตนไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็นหลัก มีแต่รายได้จากการประดิษฐ์งานไม้ และเบี้ยผู้สูงอายุที่ใช้ในการจับจ่ายใช้สอย ส่วนลูกของตนได้แยกย้ายไปทำอาชีพของตนเองกันหมด ลุงพูนบอกว่าลุงมีแนวคิดจะอนุรักษ์การทำแง่มยางหนังสติ๊กไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลาน ได้รู้จักกันต่อไป


รูปทรงการทำแง่มหนังสติ๊ก


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ (อัตลักษณ์)

            แง่มหนังสติ๊กของลุงพูน มีรูปทรงแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร และไม่เคยมีมาก่อน บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้แง่มหนังสติ๊กยังเป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทย แง่มหนังสติ๊กเป็นของเล่นหรืออาวุธประจำกายของเด็กและผู้ใหญ่ของไทยในอดีต ใช้ยิงควบคุมวัวควายให้อยู่ในขอบเขต ใช้ยิงนกตกปลาตามวิถีชีวิตสภาพแวดล้อมชนบทซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิม และมีการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย

ประโยชน์ของการเล่นหนังสติ๊ก

                ถ้าส่งเสริมการละเล่นหนังสติ๊กอย่างถูกต้อง มีประโยชน์ดังนี้
                1. ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม ภาษา ความสนุกสนาน และเสริมสร้างทักษะการใช้สายตา
                2. การเล่นเชิงแข่งขันในการยิงเป้า จะส่งเสริมพัฒนาเด็กในด้านความพยายาม ความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จการรู้แพ้รู้ชนะ
                3. ฝึกสมาธิ ระเบียบวินัยในการฝึกฝน
                4. สามารถนำพาเด็กออกจากมือถือ และเกมส์ 5. เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อมูลเนื้อหา : นายพูน เชื้อสวน
เรียบเรียงเนื้อหา : นายเอกชัย จันเติมต่อ ครู กศน.ตำบลนายาง กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ : นายเอกชัย จันเติมต่อ
ข้อมูล TKP อ้างอิง : https://253uttaradit.blogspot.com/2020/07/blog-post_4.html?m=0


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand