TKP HEADLINE

ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า 


     มนุษย์รู้จักวิธีการนำวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัว นำมาดัดแปลงเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน จากขั้นตอนการผลิตที่ง่ายๆ และค่อยพัฒนา ประยุกต์ใช้ตามวัสดุที่มีอยู่ พร้อมคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้สอย และทำสืบทอดจากบรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกรรมวิธีต่างๆ ที่มาจากกระบวนการและขั้นตอนการผลิตล้วนมาจากสติปัญญา และการใช้ภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ และนำมาใช้สอยกับชีวิตประจำวัน (OTOP, 2562) การทำไม้กวาดดอกหญ้าเกิดจากการนำเอาความคิด ผสมผสานกับจินตนาการ บวกกับได้ประยุกต์กับวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำเป็นไม้กวาดจากดอกหญ้า เป็นการดัดแปลงวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้โดยให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน


        ดอกหญ้าไม้กวาด หรือเรียกว่า“ดอกหญ้าก๋ง” จัดเป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้า มีลำต้นตั้งตรง ลำต้นแตกกอคล้ายกอไผ่ ลำต้นมีลักษณะทรงกลม แบ่งเป็นข้อปล้องชัดเจน ดอกหญ้าไม้กวาดเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่ตามเชิงเขาหรือพื้นที่สูง ส่วนใหญ่จะเก็บได้ในช่วงเดือนธันวาคม–เมษายน ซึ่งช่วงที่ดอกออกมากที่สุดจะอยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคม และสามารถ เก็บเกี่ยวเอาดอก กิ่งก้าน มาทำเป็นไม้กวาด ทำความสะอาด ภายในครัวเรือน

        ในชุมชนตำบลหนองมะโมง โดยกลุ่มอาชีพที่ตั้งขึ้นเอง ในหมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์เจริญ ตำบลหนองมโมง มีการรวมกลุ่มจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อเป็นการหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งของชุมชน และเป็นการฝึกฝีมือและทำอาชีพของกลุ่ม โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นของตัวเอง ปัจจุบันภูมิปัญญาชาวบ้านได้ก่อเกิดและสืบทอดกันมาในชุมชนหมู่บ้าน เมื่อหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสังคมสมัยใหม่ ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกัน ทำให้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันบางพื้นที่ จากวัสดุด้ามที่เป็นไม้ไผ่เริ่มมีการใช้เป็นด้ามพลาสติก


        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองมะโมง จึงได้นำนโยบายยุทธศาสตร์ และความจำเป็นดังกล่าวสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนมีรายได้และมีอาชีพเสริมจากการทำเบาะนั่งเป็นภาชนะใช้สอยมีสีสันสวยงาม คงทน มีความน่าสนใจเหมาะสำหรับนำไปใช้สอยและเป็นของฝากผู้ที่สนใจควรศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญสามารถนำไปประกอบอาชีพให้กับตนเองได้ ชาวบ้านบ้านโพธิ์เจริญ หมู่ 10 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จึงได้จัดทำกลุ่มการทำไม้กวาด  เพื่อเป็นการฝึกอาชิพให้กับผู้สูงอายุและประชาชนผู้ที่สนใจให้มีอาชีพและสืบสานวิธีการทำไม้กวาดต่อไปในอนาคต

ตำแหน่งทีตั้ง : กลุ่มแม่บ้านบ่อยายส้ม หมู่ 3 บ้านบ่อยายส้ม  ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโทง จังหวักชัยนาท

การเดินทาง : ถนนสายหนองมะโมง ไป บ่อยายส้ม ระยะทางจาก กศน.อำเภอหนองมะโมง ประมาณ 5 กิโลเมตร

ผู้เขียนและรวบรวมข้อมูล : นางสาวพรทิพย์ อินทร์งามดาวน์โหลดเอกสาร

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand