TKP HEADLINE

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters

 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters


       ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาค
นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจ  ด้านกิจการพลังงาน โดยมีหน้าที่ผลิต จัดหา และส่งไฟฟ้าไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องโดย กฟผ. มุ่งมั่นถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า  ที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม ของ กฟผ. มากว่า 51 ปี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลก มอบให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมสร้าง “สังคมแห่ง  ภูมิปัญญาด้านพลังงาน” ผ่านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั้งหมด 8 แห่ง ทั่วประเทศ
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง บริเวณเชิงสะพานพระราม 7 อำเภอบางกรวย   จังหวัดนนทบุรี EGAT Learning Center, Headquarters ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า   ที่จะพาทุกคนไปจุดประกายแสงแห่งความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับการผจญภัย    ในโลกพลังงานไฟฟ้า
โซน 1 : จุดประกาย จุดประกายแสงแรกในตัวคุณ ลงทะเบียนรับ RFID แปลงร่างเป็น AVATAR ผจญภัยในโลกพลังงานไฟฟ้า
โซน 2 : จากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์ ภาพยนตร์ 4 มิติ “จากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์ Power  และ Happyจะพาทะลุมิติเวลา สู่อดีตในยุคที่เรายังไม่มีไฟฟ้าใช้ จนถึงโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยี  ก้าวไกลไปด้วยพลังงานไฟฟ้าให้ทุกคนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญ ในการประหยัดและรู้คุณค่าของพลังงานไฟฟ้า

โซน 3 : คืนสู่สมดุล สัมผัสชีวิตอนาคตที่มีความสมดุลระหว่าง มนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี เราทุกคนจะเป็นทั้งผู้ผลิตพลังงานและเป็นผู้บริโภคที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โซน 4 : สายน้ำแห่งความภูมิใจ สัมผัสภารกิจแห่งในการดูแลชุมชน ตั้งแต่ป่าต้นน้ำ สู่ สายน้ำเจ้าพระยา ควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
โซน 5 : นวัตกรรมเพื่อชีวิตสำรวจเส้นทางความเป็นมาของพลังงานไฟฟ้าไทย ควบคู่ไปกับความเป็นไปในประวัติศาสตร์ไทยและโลก เรียนรู้ต้นกำเนิดพลังงานไฟฟ้า นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการผลิตและส่งไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงของประเทศ

โซน 6 : โลกที่ยั่งยืน สำรวจโลกพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการกับการใช้ไฟฟ้าจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และความร่วมมือในอนาคตด้านพลังงานไฟฟ้า ระหว่างประเทศอาเซียน พร้อมทดลองรับบทเป็นควบคุมกำลังการผลิตไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าผ่านเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าในอาเซียน
โซน 7 : แสงนิรันดร์ประมวลผลการเรียนรู้และรวมพลัง “สร้างแสงแห่งสุขนิรันดร์”ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว เขียนโดย นายอรรถพล  ฉิมฉลอง
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นายอรรถพล  ฉิมฉลอง
ข้อมูล TKP อ้างอิง https://tkpnonthaburi.blogspot.com/2022/08/blog-post_99.htmlShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand