TKP HEADLINE

มาแปดริ้วหิ้วไข่กลับบ้าน

ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เลี้ยงไก่ไข่จำนวนมาก ซึ่งจากการดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่มาจนถึงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2527 เกิดปัญหาในการขายไข่ไก่ เนื่องมาจากรัฐบาลลดค่าเงินบาท ราคาไข่ต่ำกว่าราคาทุน ราคาต่ำสุดถึงราคาฟองละ 80 สตางค์  ทำให้ผู้เลี้ยงประสบปัญหาขาดทุนกันมาก จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยตั้งชื่อว่า “กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ประเวศเทพราช” ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการรวมกลุ่มกันครั้งนี้เพื่อรวมกันซื้อและรวมกันขาย และเพื่อความอยู่รอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่  ในการรวมตัวกันครั้งแรกมีสมาชิก 12 ราย ต่อมาในระยะเวลาประมาณปี พ.ศ. 2536 รวมตัวกันเพิ่มขึ้นเป็น 30 ราย และเพื่อมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทางราชการจึงเข้ามามีส่วนร่วมให้คำแนะนำกับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้จัดตั้งเป็นรูปสหกรณ์ขึ้นมา ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่าง ๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด

ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ ของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ตำบลเทพราช เป็นไข่ไก่ที่มีคุณภาพ เพราะส่วนใหญ่ มีระบบการเลี้ยงไก่ไข่  ที่เป็นโรงเรือนระบบปิด เพราะสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมจากภายนอกได้ คือ อุณหภูมิ ความชื้น การระบาย อากาศและแสงสว่าง ควบคุมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของไก่ สามารถป้องกันแมลงและสัตว์อื่นเข้าออกได้ โรงเรือนระบบปิดเป็นการควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยน้ำมีการใช้ระบบการระบายอากาศร่วมกับการทำความเย็นด้วยการระเหยน้ำ เป็นการเปลี่ยนความร้อนให้กลายเป็นความร้อนเพิ่มไอน้ำเพื่อลดอุณหภูมิในอากาศ จากการเพิ่มขึ้นของความชื้นสัมพัทธ์และไอน้ำในอากาศจะปรับสภาพสภาวะอากาศที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่ ให้มีความสุขสบายมากกว่าสภาวะอากาศตามธรรมชาติเพื่อให้ไก่ไข่มีสุขภาพดี ซึ่งส่งผลให้ไข่ไก่มีคุณภาพและมีผลผลิตที่สูงขึ้น
การจัดจำหน่าย
ขายปลีก ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ ของชาวตำบลเทพราช  จำหน่ายโดยวิธีการนำไข่ไปวางจำหน่ายในตลาดสด จำหน่ายตามบ้าน หรืออาจมี บางฟาร์มที่ตั้งร้านจำหน่ายไข่ไว้บริเวณริมถนน จำหน่ายเป็นของฝาก ของที่ระลึก และมีการส่งจำหน่ายไปยัง ร้านค้าในท้องถิ่นโดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่หน้าฟาร์ม ซึ่งส่วนมากมาจากภาคอีสาน เช่น จังหวัดอุบลราชธานี และมาจากภาคตะวันออก เช่นจังหวัดสระแก้ว


ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ ของตำบลเทพราช มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่มีมาตรฐาน เพื่อสะดวกในการเก็บรักษา นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ ยังได้รับรางวัลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาวของจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ได้รับรางวัลมาตรฐาน “อาหารปลอดภัย”จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  


ผลผลิตจากการเลี้ยงไก่ไข่ คือ ไข่ไก่ ทำให้ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งผลิตไข่ไก่มากที่สุดในประเทศไทย  ดังนั้น จึงมีคำที่ได้ยิน คุ้นหู และติดปากนักท่องเที่ยวเสมอ ๆ ที่ว่า “เที่ยวแปดริ้วหิ้วไข่กลับบ้าน”

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้วจำกัด
ตำแหน่งที่ตั้ง  136/2  หมู่ที่ 2 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

ข้อมูลเนื้อหา / เรื่องราว : นายมาโนช ชูทับทิม  
ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย ทีมงาน กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ 
เรียบเรียง โดย  นางสาวลลดา กีรติบวรชัย
ข้อมูล TKP อ้างอิงผู้ให้ข้อมูล https://424chachoengsao.blogspot.com/2021/09/blog-post.html 

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand