TKP HEADLINE

วัดชัยสิทธาวาส

 วัดชัยสิทธาวาส

ที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประวัติ

วัดชัยสิทธาวาส" เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาในปี พ.ศ. 2300 เมื่อครั้งปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีครั้งนั้นบริเวณนี้เป็นป่าไม้อุดมบูรณ์แต่ชาวบ้านสามโคกก็ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาโดยให้ชื่อว่า "วัดป่า" ตามเขตพื้นที่เป็นวัดประจำชุมชนชาวมอญหรือชาวรามัญบ้านสามโคกหรือเมืองสามโคกต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ. 2400 วัดป่าก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดชัยสิทธาวาส" ถึงทุกวันนี้ลักษณะเด่น

จุดที่ 1 ริมน้ำเจ้าพระยามี "ศาลเสด็จปู่พญายมราช" ตามความเชื่อท่านเป็นใหญ่ในเมืองนรกเป็นผู้ตัดสินมนุษย์ที่เสียชีวิตแล้วเสด็จปู่พญายมราชก็จะตัดสินให้อยู่ในนรกหรือบนสวรรค์ตามที่ทำบุญหรือสร้างกรรมเอาไว้สำหรับที่วัดชัยสิทธาวาสนั้นเสด็จปู่พญายมราช ท่านจะปกป้องดูแลลูกหลานที่มากราบบูชาขอพรเพื่อให้ชีวิตเป็นมงคลหรือเสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวหรือขอพรให้มีบุตรมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็เรื่องโชคลาภเป็นต้น

จุดที่ 2 ด้านหน้าโบสถ์มหาอุตม์ประดิษฐาน "องค์ท้าวเวสสุวรรณ" องค์ใหญ่ "องค์พระพุทธรูปพระพุทธเมตตา" ประดิษฐานศาลาใต้โบสถ์ ขอพรเพื่อให้เป็นมงคลตามความเชื่อทางศาสนาพุทธ ด้านเมตตามหานิยม ผู้คนให้ความชื่นชม ชื่นชอบ รักใคร่เอ็นดู

จุดที่ 3 "โบสถ์มหาอุตม์" เดิมเป็นโบสถ์เก่าแก่หลังเล็ก ๆ ใช้ประกอบพิธีปลุกเสกเครื่องลางของขลังสมัยโบราณตามความเชื่อของคนสมัยนั้นถ้าจะปลุกเสกพระเครื่องต่าง ๆ ต้องประกอบพิธีในโบสถ์มหาอุตม์ ปัจจุบันทางวัดชัยสิทธาวาสได้ยกตัวโบสถ์มหาอุตม์สูงขึ้นเพื่อไม่ให้น้ำท่วมแล้วปรับปรุงโบสถ์ใหม่ได้สวยงามสีทองเหลืองอร่ามมากครับ ดังนั้นถ้าหากไปเที่ยว "วัดชัยสิทธาวาส" ก็ทำพิธีลอดผ่านใต้โบสถ์มหาอุตม์เพื่อเป็นสิริมงคลให้ตนเองได้ครับ เสร็จแล้วขึ้น ด้านบนโบสถ์มหาอุตม์สีทองมีองค์พระอรหันต์ประดิษฐานล้อมรอบตัวโบสถ์ 80 องค์ ส่วนภายในโบสถ์มหาอุตม์ประดิษฐานองค์ประธาน "หลวงพ่อโชคดี" พระพุทธรูปทันใจศรีชัยสิทธิ์ สำหรับหลังคาโบสถ์มหาอุตม์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กราบบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

เพจ https://www.facebook.com/watchaiyasitthawat.pathumthani

ข้อมูลจาก https://intrend.trueid.net/central/pathum-thani

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand