TKP HEADLINE

เขื่อนลำนางรอง

            เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น"ทะเลสาบแห่งอีสานใต้" หาดลำนางรองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวัน

            ลักษณะเด่น  เป็นเขื่อนดินฐานคอนกรีตขนาดใหญ่ จุน้ำได้ประมาณ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากจะกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรแล้ว ยังที่พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพทะเลสาบเหนือเขื่อนกว้างใหญ่ สวยงาม มีหาดทรายเทียมให้ลงเล่นน้ำ ซุ้มนั่งชมทิวทัศน์ริมหาด และเลือกรับประทานอาหาร ซึ่งมีร้านอาหารหลายร้าน ทั้งปลาสดจากเขื่อน และอาหารพื้นเมืองของอีสาน

            ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา บริเวณพื้นที่อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผกค. ได้ขัดขวางการพัฒนาทุกรูปแบบ มีการต่อสู้ที่รุนแรงในพื้นที่ มีการปล้นสะดมตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ราษฎรไม่สามารถออกไปทำกินนอกหมู่บ้านได้ ความรุนแรงของสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้ราษฎรที่กระจัดกระจายกันทำกินอยู่ทั่วพื้นที่ อพยพเข้ามาในหมู่บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง ก่อให้เกิดปัญหาความแออัด อดอยากทุกข์ยากแสนสาหัส ความได้ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 11 และ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าให้อธิบดีกรมชลประทาน เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำนางรอง อ่างฯ คลองมะนาว อ่างฯ ลำปะเทีย อ่างฯ ลำจังหัน พร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ


            โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำ 4 อ่าง ครอบคลุมพื้นที่ส่งน้ำ 5 อำเภอ คืออำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ อำเภอนางรอง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดสรรน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานประมาณ 117,070 ไร่

            เขื่อนลำนางรอง สร้างปิดกั้นลำนางรอง ที่บ้านโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 24 เมตร ยาว 1,500 เมตร สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร เก็บน้ำได้ 121.41 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมด้วยอาคารประกอบได้แก่ ทางระบายน้ำล้น ลักษณะเป็นฝายเปิดรูปเกือกม้า สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา            ระบบส่งน้ำ ประกอบด้วยคลองส่งสายน้ำใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เป็นคลองดาดคอนกรีต จำนวน 2 สาย ความยาวรวม 90.431 กิโลเมตร พร้อมด้วยคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสายซอยและแยกซอย จำนวน 22 สาย ความยาวรวม 179 แห่ง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดรูปที่ดินสมบูรณ์แบบอีก จำนวน 446 ไร่ มีคูส่งน้ำ จำนวน 20 สาย ความยาวรวม 7.428 กิโลเมตร คูระบายน้ำจำนวน 25 สาย ความยาวรวม 8.110 กิโลเมตร และอาคารประกอบรวม 917 แห่ง และยังมีพื้นที่คันคูน้ำพนวน 54,254 ไร่ ประกอบด้วยคูส่งน้ำ 266 สาย ความยาวรวม 361.775 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตอำเภอโนนดินแดง ละหานทราย ปะคำ นางรอง และเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 68,410 ไร่ การดำเนินการ ก่อสร้างเขื่อนและอาคารประกอบระหว่าง พ.ศ. 2523 – 2525 ก่อสร้างระบบส่งน้ำระหว่าง พ.ศ. 2528 - 2534

อ้างอิงข้อมูล : กศน.ตำบลโนนดินแดง 252 หมู่ 5 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 โทร 089-8462864


Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand