TKP HEADLINE

วัดบางแพใต้

 

ประวัติความเป็นมาของวัดบางแพใต้

วัดบางแพใต้ เดิมชื่อ “วัดช่องลมยางสูงวราราม” ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ตามประวัติเป็นวัดเก่าแก่ก่อสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปีพุทธศักราช 2350 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช 2440 มีอายุการก่อสร้างประมาณ 214 ปี สังกัดมหานิกาย ภาค 15

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ วัดบางแพใต้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ กลางหมู่บ้านบางแพใต้ และมีชุมชนอื่นๆล้อมรอบ มีถนนลำคลอง เส้นทางคมนาคมสัญจรสะดวกสบาย ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางแพประมาณ 500 เมตร ที่สะดวกเดินทางโดยใช้รถยนต์ บริเวณวัดมีแมกไม้ยืนต้นให้ความร่มรื่น เย็นสบาย มีเนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา มีอาณาเขตทิศเหนือยาว 156.80 เมตรจรดถนนซอยเข้าหมู่บ้าน ทิศใต้ยาว 148.55 เมตร จรดถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศตะวันออกยาว 172.80 เมตร จรดลำคลองสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว 175 เมตร จรดที่ตั้งโรงเรียนมัธยมและประถม

กลุ่มชุมชนและประชาชน โดยรอบวัดเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้มาแต่โบราณ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีมาทางมรดก มีความเชื่อและศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอนของศาสนาพุทธมาอย่างเหนียวแน่นโดยมีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ในทางศาสนาที่ประดิษฐานอย่างมั่นคงในวัดบางแพใต้

 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

เรือย่าโขน

จากคำบอกเล่าดั้งเดิม เล่าว่าตั้งอยู่ที่วัดหลวง ตำบลวังเย็นคู่กับเรือมีระฆัง และพระโลหะเนื้อสัมฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปยืนอุ้มบาตรสูง 80 เซนติเมตร ต่อมามีผู้นำเรือมาถวายวัดเหนือ ตอนหลังวัดเหนือร้างคณะกรรมการจึงนำมาถวายวัดบางแพใต้ คนเก่าแก่เล่าต่อมาว่า เรือย่าโขนมีประวัติเกี่ยวโยงมาตั้งแต่รัชกาลที่ 2 ตอนยกทำไปรบกับพม่าที่บางแก้ว เดินทางผ่านบางแพได้ทิ้งเรือไว้ 1 ลำ ที่วัดหลวง

เรือย่าโขน ส่วนหัวเป็นไม้แกะสลักครึ่งสิงห์ ครึ่งนกคาบดวงแก้ว จากลายแกะสลักคล้ายหน้าสิงห์ มีใบหูแต่มีปากลักษณะคล้ายนกแก้ว

เรือย่าโขน ส่วนหางเป็นไม้แกะสลักลายไทย ขนาดของเรือย่าโขนนี้มีความกว้าง 1.60 เมตร ความยาว 14.50 เมตร (ไม้ตะเคียน)

พระที่คู่กับเรือย่าโขนมีอยู่ 2 องค์ องค์หนี่งอยู่ที่วัดหลวง ลักษณะเหมือนกันขนาดโตกว่า ชาวบ้านเรียกว่า “องค์พี่” องค์ที่อยู่วัดบางแพใต้เรียกว่า “องค์น้อง” (หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์)


  • ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว รวบรวมโดย นางสาวนภัสสรา บัวโรย

  • ภาพถ่าย/ภาพประกอบ โดย นางสาวนภัสสรา บัวโรย

  • อ้างอิง พระครูประสาทวรคุณ เจ้าอาวาสวัดบางแพใต้ และ https://www.facebook.com/วัดบางแพใต้ 

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand