TKP HEADLINE

“วัดหลังสวน” สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมฺรํสี

 “วัดหลังสวน”  

สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมฺรํสี

  
                 ประวัติความเป็นมาในการบูรณะก่อสร้างองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมฺรํสี ของวัดหลังสวน ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จ.สระบุรี ด้วยคุณอัธยา นิลโอภา (ช่างแพะ) ร้านปั้นศิลป์นายาว มีจิตกุศลศรัทธาได้ถวายโครงสร้างของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมฺรํสี เนื่องในวันครบรอบวันเกิด โดยมีคุณวิภูษณะ ไกรสามารถ ซึ่งเป็นกัลยาณมิตร ได้แนะนำมาถวายไว้ที่วัดหลังสวนเพื่อได้ให้สาธุชนได้กราบไหว้ สักการบูชา ทางวัดหลังสวนจึงได้ประกาศบอกบุญจากศรัทธาสาธุชนร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อบูรณะสร้างองค์พระตามกำลังศรัทธาโดยเริ่มตั้งแต่การดำเนินการก่อสร้างฐานองค์พระ แรกเริ่มโดยได้รับศรัทธาจาก คุณสมควร คุณสุทิน คำผง พร้อมครอบครัว (บริษัท บวรการทอ) ร่วมสร้างฐาน และได้รับบริจาค จากศรัทธา ชาวบ้านหลังสวน และผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์จำนงร่วมในการสร้างองค์พระและลานปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้เริ่มขุดหลุม ผูกเหล็กฟุตติ้ง เทฟุตติ้ง วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เทปูน เทคานฐานพระ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เทปูนฐานพระ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ รับถวายองค์พระจากเจ้าภาพร้านปั้นศิลป์ อัญเชิญองค์พระประดิษฐานยังแท่น วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ติดตั้งนั่งร้านและอุปกรณ์ตกแต่งองค์พระ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เริ่มบูรณะองค์พระโดยช่างวิภูษณะ ไกรสามารถ พระภิกษุ และชาวบ้านหลังสวน วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เริ่มก่อสร้างลานปฏิบัติธรรมโดยช่างจงเจริญ พุทธสารและทีมงานคณะช่าง โดยมีคุณนัฐฐาพร พุทธสารได้มีจิตอาสาจัดเตรียมทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มาช่วยกันสร้างองค์พระในแต่ละวัน วันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เริ่มทาสีองค์พระโดยมี พระโจ้ พระเอ และพระเชียร ได้ช่วยกันทาสีองค์พระหลังจากนั้นได้ร่วมกันสร้างลานปฏิบัติธรรมจนแล้วเสร็จ รวมระยะเวลาในการบูรณะสร้างองค์พระและลานปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น จำนวน ๗๒ วัน ได้รับการบริจาคทั้งจตุปัจจัยจากศรัทธาสาธุชน โดยรวมยอดรายรับที่เจ้าภาพร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการบูรณะสร้างสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมฺรํสี และลานปฏิบัติธรรม ทั้งสิ้น เป็นจำนวน ๑๕๘,๓๗๐ บาท และรวมงบประมาณที่ใช้ในการบูรณะก่อสร้างองค์พระและลานปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน ๒๔๖,๗๒๖ บาท ต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสร้างหลังคาโดมได้รับแรงศรัทธาจาก พลโทชะเอม พันเอก (พิเศษ) หญิงเสาวภรณ์ ทิมพิทักษ์ คุณคณินพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ พร้อมคณะครอบครัว ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหลังคาโดม พร้อมกันนี้ คุณกิตติวัฒน์ ขันตี ได้จัดงานวิ่งการกุศลนำปัจจัยสมทบทุนร่วมสร้างให้แล้วเสร็จShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand