TKP HEADLINE

วัดเจริญสุขารามวรวิหาร

 วัดเจริญสุขารามวรวิหาร

ประวัติ
               วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบางนกแขวก (คลองดำเนินสะดวก) ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามห่างจากอาสนะแม่พระบังเกิดประมาณ 500 เมตร เดิมเป็นวัดร้าง  ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใด แต่มาได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2426เรียกกันว่า "วัดกลางคลอง" หรือ "วัดต้นชมพู่" และต่อมาเมื่อมีการสร้าง "ประตูน้ำบางนกแขวก" ในปี พ.ศ. 2451 ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "วัดประตูน้ำบางนกแขวก" ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น "วัดเจริญสุขาราม"        วัดนี้ได้รับการยกฐานะ เป็นอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารในปี พ.ศ.2500 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่ พระอุโบสถที่มีศิลปะการก่อสร้างเฉพาะตัว เพดานโบสถ์เป็นรูปโค้งคล้ายประทุนเรือ ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโตลักษณะเป็นพรปฏิมากรสมัยสุโขทัยสร้างด้วยศิลาแลงขนาดหน้าพระเพลากว้าง 178  เซนติเมตร สูงจากพื้นรองประทับถึงจุฬา 208  เซนติเมตร สำหรับประวัติ ความเป็นมา ของวัดเจริญ สุขารามวรวิหาร ไม่มีหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง ทราบแต่ว่าเป็นวัดเก่าแก่ และเป็นวัดร้าง ในเวลาต่อมาจนถึงปี พ.ศ.2426 ได้มีทายก ทายิกาในท้องถิ่นนิมนต์หลวงพ่ออาจ จากวัดบางคนทีใน มาเป็นเจ้าอาวาส ส่วนใหญ่ประชาชน เรียกกันว่า "หลวงพ่อตามืด"ทั้งชาววัดและชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะวัด โดยการปฎิสังขรณ์สิ่งต่างๆ และเรียกชื่อวัดว่า วัดกลางคลองบ้าง วัดต้นชมพู่บ้าง ต่อมากระทรวงเกษตราธิการ ได้ สร้างประตูน้ำขึ้น จึงใช้ชื่อว่า "วัดประตูน้ำบางนกแขวก" เรียกชื่อนี้กันมานานหลายปี ปัจจุบันวัดเจริญสุขารามวรวิหารกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากพบระเบิดที่ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งลงมาทางเครื่องบินเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองบริเวณหน้าวัด โดยวัดได้ดูแลและเก็บรักษาไว้


            หลวงพ่อโตลักษณะเป็นพระปฎิมากรสมัยสุโขทัยสร่างด้วยศิลาแลง


             ไหว้พระทำบุญในโบสถ์วัดเจริญสุขาราม เสี่ยงเซียมซีเติมน้ำมันตะเกียง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ที่วัดเจริญสุขารามสามารถขึ้นไปปิดทององค์พระประธานที่อยู่บนฐานได้"


ข้อมูลสถานที่

               วัดเจริญสุขารามวรวิหาร สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระอุโบสถที่มีศิลปะการก่อสร้างเฉพาะตัว เพดานโบสถ์เป็นรูปโค้งคล้ายประทุนเรือ ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโตลักษณะเป็นพระปฏิมากรสมัยสุโขทัยสร้างด้วยศิลาแลง ขนาดหน้าพระเพลากว้าง 178 เซนติเมตร สูงจากพื้นรองประทับถึงจุฬา 208 เซนติเมตร ภายในบริเวณวัดยังมีตลาดน้ำบางนกแขวก จำหน่ายสินค้าและพืชผักผลไม้


              ลูกระเบิดซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2


       "กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งคือการให้อาหารปลาหยอดเหรียญลงไปในตู้อาหารปลาจะไหลลงมาในถัง จากนั้นก็หว่านลงไปในน้ำที่หน้าวัดปลาจะขึ้นมากินเพียบ"


งานประเพณีแห่หลวงพ่อโต วัดเจริญสุขาราม
                จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี ถือเป็นงานประเพณีที่มีประชาชนเข้าร่วมงานมากโดยมีการนำเครื่องคาวของหวานมาสักการะองค์หลวงพ่อโตตลอดจนการอัญเชิญหลวงพ่อโตประดิษฐานบนรถและแห่ตามถนน อัมพวา-บางนกแขวก  เพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลShare this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 Thailand Knowledge Portal. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand